prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy - kierownik Działu Wspierania Nauki
(przyjmuje po uprzednim umówieniu)


Aleksander Sapiński, MSc - asystent kierownika, członek Działu Wspierania Nauki
asapinski@wsfip.edu.pl, tel. 33 8297229 , pokój 105.
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 9 do 15 - środa dzień wewnętrzny
(W dobie pandemii prosimy kontaktować się w sposób zdalny).


dr Stanisław Ciupka - członek Działu Wspiernia Nauki
sciupka@wsfip.edu.pl
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 9 do 15 - środa dzień wewnętrzny
(W dobie pandemii prosimy kontaktować się w sposób zdalny).


dr Rafał Lach - członek Działu Wspierania Nauki


dr Ihor Yaremko - członek Działu Wspierania Nauki


dr Ilona Petryk - członek Działu Wspierania Nauki

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top