Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Finansów oraz Katedrą Marketingu Politechniki Dniprowskiej zapraszają do udziału w Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Studencki Brydż pod tytułem „Wyzwania finansów publicznych”.
Językami konferencji są: język angielski, język polski, język ukraiński, język niemiecki.

Szczegółowych informacji udzielają:
Sergii Kasian, PhD – kierownik Katedry Marketingu Politechniki Dnieprowskiej (Ukraina) Kasian.S.Ya@nmu.one
Aleksander Sapiński, MSc – członek Działu Wspierania Nauki WSFIP(Polska) asapinski@wsfip.edu.pl

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top