Katedra Bankowości i Finansów posadowiona jest na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych. Jest to Katedra o najdłuższej historii, gdyż jej początek istnienia związany jest z funkcjonowaniem Wydziału Bankowości i Finansów utworzonym w 1995 r. Od 2009 roku, po zmianach strukturze organizacyjnej Uczelni (uchwała Senatu WSFiP w Bielsku-Białej nr 1A/2009/2010), Katedra funkcjonuje w ramach Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych. Katedra skupia specjalistów z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości. 

Profil badawczy Katedry obejmuje szeroko rozumiane problemy rachunkowości i finansów w zinformatyzowanej gospodarce globalnej. Wśród obszarów badań pracowników Katedry znajdują się m.in polityka finansowa państwa (monetarna i fiskalna), systemy podatkowe i strategie podatkowe, efektywność budżetowania wydatków samorządowych na poziomie gmin, sektor bankowy w kraju i na świecie, finanse przedsiębiorstwa. Istotne miejsce w badaniach zajmuje także zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz transgraniczny rynek pracy.

Kierownikiem Katedry Bankowości i Finansów jest dr hab. Jan Ostoj, prof. WSFiP.

 

No events
March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top