w sprawie: zasad funkcjonowania biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku- Białej w trakcie epidemii COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

w sprawie: zasad bezpieczeństwa funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w warunkach epidemii COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

w sprawie: procedury egzaminu dyplomowego prowadzonego w trybie zdalnym w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

W sprawie: zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

w sprawie: stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Prawa oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w uczelni.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

Сторінка 1 із 3

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy: 112 (całodobowo)

Infolinia NFZ: 800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną
uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top