z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i obowiązujące w Polsce rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie sposobu prowadzenia zajęć kontaktowych, część zajęć w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zastaje podtrzymane Zarządzenie Rektora nr 14/2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni. Dla naszej społeczności akademickiej oznacza to, że do końca semestru letniego zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

nformacja dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej powracających z krajów, gdzie zostały wykryte przypadki zachorowań na koronawirusa

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Informacja dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej powracających z krajów, gdzie zostały wykryte przypadki zachorowań na koronawirusa (m.in. Włochy, Hiszpania), przebywających w ww. krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej Erasmus Plus

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy: 112 (całodobowo)

Infolinia NFZ: 800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną
uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top