Informacje dla studentów WSFiP:

• Ostateczny termin wpłaty 4 raty czesnego (15 maja) został przesunięty do 1 lipca

• Zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach odbywają się w trybie zdalnym do odwołania (ostateczna decyzja Władz Uczelni zależna będzie od bieżących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

• Zimowa sesja poprawkowa została przedłużona do 18 maja br.

• Zaplanowany zostaje dodatkowy zjazd na studiach niestacjonarnych w dniach 13-14 czerwca

• Letnia sesja egzaminacyjna pozostaje bez zmian: od 22 czerwca br. – dla studiów stacjonarnych i od 20 czerwca br. – dla studiów niestacjonarnych.

• Terminy obron pozostają bez zmian: podstawowy trwa do 17 lipca br., uzupełniający rozpocznie się od 1 września br.

Na podstawie decyzji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.), zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uczelni (kontakt bezpośredni) w terminie do odwołania - Zarządzenie 14/2020 zmieniające Zarządzenie Prorektora nr 10/2020. Zawieszenie obejmuje wszelkie zajęcia na studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach. Zajęcia realizowane mają być z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje odnośnie zawieszonych zajęć oraz szczególnych zasad funkcjonowania Uczelni zawiera Zarządzenie Prorektora 10/2020 Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Zaleca się śledzenie strony internetowej Uczelni oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy: 112 (całodobowo)

Infolinia NFZ: 800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną
uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top