Miło nam jest Państwa poinformować, że drodze Uchwały zostało powołane w naszej Uczelni Centrum Analiz i Transferu Innowacji. Zostało ono utworzone  na potrzeby lokalnych przedsiębiorców w zakresie działalności zmierzającej do usprawnienia funkcjonowania w różnych obszarach, w szczególności opracowania i wdrażania rozwiązań posiadających walor innowacyjności.

Wyrażam przekonanie, że inicjatywa ta nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój więzi pomiędzy Uczelnią a otoczeniem gospodarczym, odpowiada również za szeroko pojęte upowszechnianie innowacyjności, transfer wiedzy ze środowiska naukowego do  gospodarki oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego typu projekty, zgodnie z potrzebami.

Centrum stanowi odrębną jednostkę organizacyjna Uczelni.

 

Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

prof. nadz. dr hab. inż. Jacek Binda

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top