Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Aktuálne informácie...
Aktuálne informácie...
Aktuálne informácie...
Aktuálne informácie...

Pozor Študenti!

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa /Vysoká škola financií a práva/ v Bielsku-Białej si dovoľuje pozvať svojich študentov na atraktívne bezplatné, dvojdňové semináre, realizované v rámci Poľsko - Slovenské letnej univerzity mládeže v priestoroch kampusu Univerzity v Žiline.

Cieľom seminára je posilniť a rozšíriť škálu priamych kontaktov medzi podnikateľmi a študentmi z Poľska a Slovenska.

Náklady na účasť hradí organizátor - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa /Vysoká škola financií a práva/.

Nenechajte si túto príležitosť ujsť, a príďte k nám, zúčastníte sa tohto jedinečného projektu, a strávite príjemne posledné dni prázdnin.

Partnerom projektu je Univerzita v Žiline.

Projekt bol z 85% organizovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, a z 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

Pozývam Vás!

mimoriadny prof. dr hab. Ing. Jacek Binda