STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH to międzywydziałowa jednostka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, organizująca obowiązkowe lektoraty języków obcych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Rolą SJO jest m.in: zagwarantowanie wysokiego poziomu nauczania języka obcego ogólnego i języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, promowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i naukowych studentów oraz wspieranie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podczas studiów i przez całe życie.

Wykwalifikowana kadra lektorów dba o przygotowanie studentów do samodzielnego funkcjonowania w obcojęzycznym środowisku pracy oraz w środowisku międzynarodowym. SJO jest istotnym ogniwem w procesie kształcenia akademickiego. Nauczając języków obcych i wspierając studentów SJO przykłada wszelkich starań, aby coraz lepsza znajomość języków obcych znacząco podnosiła kwalifikacje absolwentów WSFiP i dzięki temu zwiększała ich szanse na rynku pracy.

W ofercie SJO są lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Program nauczania dostosowany jest do potrzeb każdego wydziału i obejmuje język specjalistyczny.

Studium Języków Obcych:

 • dysponuje własnym centrum egzaminacyjnym, w którym przeprowadza egzaminy TELC z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.
 • posiada w swojej ofercie egzaminy TOEIC z języka angielskiego. Wielu studentów zdobywa jeden z wymienionych certyfikatów w ramach egzaminu końcowego z języka obcego.
 • przygotowuje studentów WSFiP do wyjazdów na zagraniczne stypendia w ramach programu Erasmus, zagranicznych praktyk zawodowych, do studiów na uczelniach zagranicznych.
 • wykonuje tłumaczenia zlecane przez różne jednostki uczelniane,
 • pomaga w przygotowaniu publikacji w językach obcych,
 • pomaga w organizacji spotkań, sesji naukowych, konferencji z udziałem pracowników naukowych i studentów Uczelni zagranicznych
 • wspiera działania wydziałów w nawiązywaniu kontaktów z nowymi partnerami z zagranicy.
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kierownik Studium Języków Obcych 

mgr Agnieszka Smyrska

dyżury: 13-14 - sobota i niedziele zjazdowe 

Tel. +48 33 8297227

e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

Studium Języków Obcych

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here