Kurs językowy typu IN-HOUSE-TEACHING - w siedzibie firmy

 • ilośd godzin, długośd i częstotliwośd zajęd wybiera sam klient
 • kursy standardowe lub intensywne, ogólne, biznesowe, konwersacyjne lub specjalistyczne
 • indywidualne programy kursów opracowywane w oparciu o wymogi ministerialne oraz indywidualne potrzeby klienta
 • możliwośd zorganizowania kursu w siedzibie uczelni

Kurs językowy typu ONE-TO-ONE - to indywidualny kurs z lektorem wybierany zwłaszcza przez te osoby, które chcą uczyd się języka bardzo intensywnie i chcą osiągnąd postępy w krótkim czasie np. menedżerowie

 • termin zajęd oraz ich częstotliwośd dopasowane do grafiku klienta
 • program kursu opracowywany w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
 • możliwośd intensywnej nauki, zarówno w czasie weekendu, jak i w ciągu tygodnia

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kierownik Studium Języków Obcych 

mgr Agnieszka Smyrska

dyżury: 13-14 - sobota i niedziele zjazdowe 

Tel. +48 33 8297227

e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here