sjoSpecjalizujemy się w kursach przygotowujących do międzynarodowych egzaminów językowych The European Language Certificates – TELC.

Kursy te prowadzą wykwalifikowani lektorzy posiadający wykształcenie pełne filologiczne, będący jednocześnie licencjonowanymi egzaminatorami TELC. Dzięki wykwalifikowanej kadrze lektorskiej Centrum cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów TELC wśród  kursantów. Nasz ośrodek chętnie wybierany jest przez pracowników służb cywilnych, urzędów skarbowych, urzędów pracy i innych instytucji z całego regionu, ale również cieszy się uznaniem osób prywatnych.

W trakcie swojej działalności MCJO dwukrotnie realizowało projekty językowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które kończyły się egzaminami TELC. Tytuły projektów: „Podnoszenie kompetencji kadr z obszaru województwa śląskiego” oraz  „Język angielski narzędziem w pracy pracownika publicznych służb zatrudnienia”. Zdawalność egzaminów TELC wśród osób kończących te projekty wyniosła blisko 100%. 

Kursy języków obcych

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • włoskiego
 • hiszpańskiego
 • rosyjskiego
 • czeskiego
 • słowackiego
 • chińskiego
 

Oferta obejmuje kursy

 • dla klientów indywidualnych
 • dla firm i instytucji
 • dla pracowników służby cywilnej
 • dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
 • konwersacyjne

na wszystkich poziomach zaawansowania!

Rejestracja na kurs

Należy pobrać i wypełnić kwestionariusz uczestnika kursu (format PDF) i przekazać go do kasy WSFIP lub przesłać pocztą elektroniczną  na adres: asmyrska@wsfip.edu.pl

Dokonać wpłaty za kurs na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Czesława Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała

Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

na przelewie należy umieścić adnotację:

OPŁATA ZA KURS POZIOM:

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kierownik Studium Języków Obcych 

mgr Agnieszka Smyrska

dyżury: 13-14 - sobota i niedziele zjazdowe 

Tel. +48 33 8297227

e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here