2013

 


2012

 


 • Kwartalnik, Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 1 (2012), ISSN 2084-1809, cena 26,00 zł.
 • Kwartalnik, Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 4 (2011), ISSN 2084-1890, cena 32,00 zł.
 • Kwartalnik, Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 3 (2011), ISSN 2084-1890, cena 32,00 zł.
 • Ryzyko we współczesnej gospodarce – mechanizmy środki zaradcze, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr 2 (2011), ISSN 1426-673x, cena 42,00 zł.
 • Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu – jakość, wiarygodność, Efekty zmian, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr 1 (2011), ISSN 1429-673x, cena 42,00 zł.
 • Wolność i bezpieczeństwo. Dwie twarze polskiej transformacji, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr3 (2010), ISSN 1429-673x, cena 25,00 zł.
 • Metody ilościowe i informatyka w ekonomii, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr 2 (2010), ISSN 1429-673x, cena 15,00 zł.
 • METODY ILOŚCIOWE I INFORMATYKA W EKONOMII , Zeszyty naukowe WSBiF, Nr 2/2009; ISSN 1429-673x; ilość stron 78; cena 14,00 zł
 • Prace z zakresu Bankowości i Finansów, Zeszyty naukowe, nr 1/2010; ISSN 1429-673x; cena 20,00zł
 • Prace z zakresu Bankowości i Finansów, Zeszyty naukowe, nr 3/2009; ISSN 1429-673x; cena 19,00zł
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty naukowe, nr 1/2009; ISSN 1429-673x; cena 20,00zł 
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr 1/2008, ISSN 1429-673X
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe WSBiF, Nr 1/2007, ISSN 1429-673X 
 • Prace z zakresu bankowości i finansów, Zeszyty Naukowe WSBiF, nr 2/2007, ISSN 1429-673x
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe WSBiF”, nr 1/2006; cena 19,00 zł
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe WSBiF, nr 1/2005; cena 24,00 zł
 • Prace z zakresu bankowości i finansów, Zeszyty Naukowe WSBiF, nr 2/2005; cena 28,00 zł 
 • Prace zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe, nr 1, Bielsko-Biała 2003;cena 46,00 zł
 • Prace z zakresu bankowości i finansów, Zeszyty Naukowe, nr 2, Bielsko-Biała 2003;cena 46,00 zł
 • „Rozwój Euroregionu Beskidy II”, Materiały konferencyjne, nr 3, Bielsko-Biała 2003; cena 38,00zł
 • „Metody ilościowe i informatyka w ekonomii”, Zeszyty Naukowe, nr 4, Bielsko-Biała 2003; cena 41,00 zł 
 • Prace z zakresu bankowości i finansów, Zeszyty Naukowe, nr 4, Bielsko-Biała 2002
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe, nr 1, Bielsko-Biała 2002
 • "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych". Materiały konferencyjne, nr 2, Bielsko-Biała 2001
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe, nr 1, Bielsko-Biała 2002
 • J. Wiesner "Analiza statystyczna w przedsiębiorstwie", ISBN 83-914182-3-5Bielsko-Biała 2001
 • Prace z zakresu ekonomii, Zeszyty Naukowe, nr 1, Bielsko-Biała 2001
 • "Negocjacje w biznesie" pod red. naukową J. Ostoj, nr 1, Bielsko-Biała 2000
 • "Stan i kierunki rozwoju działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce rynkowej" pod red. naukową J. Ostoj, nr 1, Bielsko-Biała 2000
 • J. Stadnicki at all. "Informatyka w finansach i bankowości-podstawy", nr 2, Bielsko-Biała 2000
 • M. Rówińska "Rachunkowość dewizowych instrumentów pochodnych", nr 4, Bielsko-Biała 2000
 • T. Kiszczak "Podstawy marketingu" nr 5, Bielsko-Biała 2000
 • „Negocjacje w biznesie”, Materiały konferencyjne nr 6, Bielsko-Biała 2000
 • S. Kuziński "Finanse publiczne w Polsce. Praktyka, elementy teorii", nr 3, Bielsko-Biała 2000
 • J.Binda "Bezkosztowe i beznadmiarowe testowanie funkcji użytkownikaw układach reprogramowalnych w systemie", Katedra Metod Ilościowych,
 • nr 1, 1999/2000
 • Banasik "Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce-możliwości i perspektywy rozwoju" Katedra Bankowości i Finansów, nr 2 1999/2000
 • J. Szkiłądź "Uproszczony przykład liczbowy zamknięcia księgowego od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia" Katedra Bankowości i Finansów, nr 1 1999/2000
 • "Etyka zawodowa w biznesie II". Materiały konferencyjne, nr 1, Bielsko-Biała 1999
 • "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych". Materiały konferencyjne, nr 5, Bielsko-Biała 1998
 • Informator Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, vol. 1, nr 1, Bielsko-Biała 1999
 • B. Pochwalska, R. Pochwalski "Algebra", vol. 2, nr 5, Bielsko-Biała 1998
 • A. Dominik "Geografia ekonomiczna-wybrane zagadnienia", vol. 2, nr 4,Bielsko-Biała 1998
 • Informator Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, vol. 2, nr 2, Bielsko-Biała 1998
 • "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych". Materiały konferencyjne, vol. 2, nr 6, Bielsko-Biała 1998
 • "Giełdy i transakcje terminowe". Materiały konferencyjne nr 3, vol. 2, nr 3,Bielsko-Biała 1998
 • "Etyka zawodowa w biznesie". Materiały konferencyjne nr 2, vol. 2, nr 1, Bielsko-Biała 1998
 • A. Dominik „Geografia ekonomiczna, wybrane zagadnienia”, nr 3, Bielsko-Biała 1998
 • B. Pochwalska, R. Pochwalski „Algebra”, Zeszyty Naukowe, nr 4, Bielsko-Biała 1998
 • "Kształcenie kadr biznesu". Materiały konferencyjne nr 1, vol.1, nr 3, Bielsko-Biała 1997
 • Zeszyty Naukowe "Finanse- Zarządzanie- Inżynieria", vol. 1, nr 2, Bielsko-Biała 1997
 • Zeszyty Naukowe "Finanse- Zarządzanie- Inżynieria", vol. 1, nr 1, Bielsko-Biała 1997
 • Zeszyty Naukowe WSBiF; WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO. DWIE TWARZE POLSKIEJ TRANSFORMACJI, rok 2010, nr 3; ISSN 1429-673x; ilość stron 171, cena 25,00 zł.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony