Publikacje składane do Wydawnictwa i spełniające jego wymogi, rejestrowane są w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników Wyższej Szkpły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Otrzymują one punkty, zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny parametrycznej oraz wskaźniki IF zgodnie z zasadami określonymi dla bazy Journal Citation Reports.

Szczegóły związane z punktacją publikacji określa Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Począwszy od 2012 r. punktowane są:
- monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych,
- rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego.

Artykuły w czasopismach naukowych punktowane są wg wykazów określonych przez MNiSW, któych wykaz przedstawia poniższe zestawienie.

Lista czasopism punktowanych 2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r. z wykazem czasopism naukowych

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r. z wykazem czasopism naukowych za rok 2013

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2011-2012

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r. z wykazem czasopism naukowych

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF, sprostowanie części B
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2010
(wybrane tytuły pod względem liczbą punktów z lat 2007-2010)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 Lista czasopism punktowanych 2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 18.06 2009 r.

Lista czasopism punktowanych 2008

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

Lista czasopism punktowanych 2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 28.11.2007 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Lista czasopism punktowanych 2005-2006

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 21.10.2005 r.

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Lista czasopism punktowanych 2004 (KBN)

Punktacja dla czasopism posiadających IF
Wykaz czasopism bez IF

Lista czasopism punktowanych 1999-2003 (KBN)

Wykaz czasopism i wydawnictw konferencyjnych

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony