Analiza cytowań prowadzona może być zarówno dla pojedynczej publikacji bądź dla całego dorobku autora lub wydziału.

Za podstawę przy obliczaniu liczby cytowań brane są trzy źródła:

Web of Science - baza dostępna na platformie Web of Knowledge
Scopus - baza tworzona przez firmę Elsevier
Google Scholar - baza indeksująca teksty naukowe dostępne online (wykorzystywana m.in. przy analizie cytowań w aplikacji Publish or Perish).

Dane o liczbie cytowań nie są zamieszczane w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników WSFiP.

Autorzy publikacji mogą za sprawą usługi Google Scholar Citations również założyć własny profil, i w ten sposób gromadzić dane o własnym dorobku naukowym wraz z cytowaniami oraz automatycznie wyliczać wskaźniki cytowalności, w tym m.in. Indeks Hirscha (współczynnik charakteryzujący cały dorobek pracownika naukowego a nie wartość poszczególnych tytułów - liczba prac, które zostały co najmniej "H-razy" cytowane).

regal Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony