Analiza cytowań prowadzona może być zarówno dla pojedynczej publikacji bądź dla całego dorobku autora lub wydziału.

Za podstawę przy obliczaniu liczby cytowań brane są trzy źródła:

Web of Science - baza dostępna na platformie Web of Knowledge
Scopus - baza tworzona przez firmę Elsevier
Google Scholar - baza indeksująca teksty naukowe dostępne online (wykorzystywana m.in. przy analizie cytowań w aplikacji Publish or Perish).

Dane o liczbie cytowań nie są zamieszczane w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników WSFiP.

Autorzy publikacji mogą za sprawą usługi Google Scholar Citations również założyć własny profil, i w ten sposób gromadzić dane o własnym dorobku naukowym wraz z cytowaniami oraz automatycznie wyliczać wskaźniki cytowalności, w tym m.in. Indeks Hirscha (współczynnik charakteryzujący cały dorobek pracownika naukowego a nie wartość poszczególnych tytułów - liczba prac, które zostały co najmniej "H-razy" cytowane).

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

regal  • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here