Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej publikuje prace naukowe zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jak i pracowników naukowych pochodzących z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Wydawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem (oraz w formie elektronicznej) prac i ich rozpowszechnianie. Wydawnictwo wydaje materiały zarówno w języku polskim jak i w językach kongresowych. 

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

 • wydawanie monografii,
 • wydawanie materiałów konferencyjnych,
 • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
 • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
 • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych.

Zakres tematyczny wydawanych i rozpowszechnianych prac obejmuje w szczególności:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki prawne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • bieżące potrzeby Uczelni, jednak pozostające w zgodzie z prowadzonymi kierunkami studiów.

Prace publikowane są zgodnie z zatwierdzonym planem wydawniczym. Redaktor Naczelny ma prawo przyjąć do wydania również publikacje niezgłoszone w planie wydawniczym.


Regulamin Wydawnictwa

Zarządzenie nr 7/2014/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej wraz z Regulaminem Wydawnictwa Naukowego (pdf)
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here