Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej publikuje prace naukowe zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jak i pracowników naukowych pochodzących z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Wydawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem (oraz w formie elektronicznej) prac i ich rozpowszechnianie. Wydawnictwo wydaje materiały zarówno w języku polskim jak i w językach kongresowych. 

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

 • wydawanie monografii,
 • wydawanie materiałów konferencyjnych,
 • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
 • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
 • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych.

Zakres tematyczny wydawanych i rozpowszechnianych prac obejmuje w szczególności:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki prawne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • bieżące potrzeby Uczelni, jednak pozostające w zgodzie z prowadzonymi kierunkami studiów.

Prace publikowane są zgodnie z zatwierdzonym planem wydawniczym. Redaktor Naczelny ma prawo przyjąć do wydania również publikacje niezgłoszone w planie wydawniczym.


Regulamin Wydawnictwa

Zarządzenie nr 7/2014/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej wraz z Regulaminem Wydawnictwa Naukowego (pdf)

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony