1. Ostatnimi czasu często pojawia się Pan w mediach. Proszę powiedzieć z jakiego powodu?

Zaczęło się od wywiadu z okazji 20-lecia samorządu w Polsce, którego udzieliłem dziennikarzowi Gazety Wyborczej na temat dochodów gmin. Od tego czasu dzwoni do mnie z prośbą o komentarz na temat bieżących wydarzeń związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Ostatni komentarz dotyczył pomysłu zatrudnienia 42 egzekutorów długów w katowickim Urzędzie Miasta.

 2. Egzekutor długów – bezpośrednio kojarzy się z prawem; a co to oznacza dla finansisty i jak to funkcjonuje w praktyce?

Egzekutor długów to osoba, która egzekwuje zaległe należności. I tak np. artykuł do którego udzieliłem komentarza dotyczył planów zatrudnienia 52 osób, które miałyby odpowiadać za monitowanie dłużników gminy Katowice. Więc formalnie nie są to egzekutorzy długów, a raczej osoby które przypominają o zaległościach w stosunku do gminy. Wydaje się, że pomysł opiera się na koncepcji, iż jeśli dostatecznie długo i wytrwale będzie się przypominać dłużnikowi o zobowiązaniach to ona dla tzw. „świętego spokoju” ureguluje należności. Oczywiście sprawa nie jest błacha, stąd przypominanie powinno się odbywać zgodnie z prawem, a co do efektów - no cóż, zobaczymy…

3. W kontekście udzielonego przez pana wywiadu do dodatku specjalnego Gazety Wyborczej pt. Skąd gmina ma pieniądze? chcę zapytać o następujące kwestie: co finansuje gmina z własnych środków oraz jaki procent budżetu gminy to środki własne a jaki procent stanowią środki otrzymane z budżetu państwa?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. W Polsce jest 2489 gmin co sprawia, że nie znajdziemy dwóch takich samych. Pytanie dwuczłonowe, stąd odpowiem kolejno: Po pierwsze, ze środków własnych gmina może sfinansować co tylko zechce, pod warunkiem, że jest to finansowane działanie jest zgodne z prawem i niezastrzeżone dla innego organu administracji publicznej. Mówiąc w skrócie: jeśli nie wiadomo kto ma coś zrobić, to w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych ma to zrobić gmina – nazywa się to zasadą domniemania kompetencji w sprawach lokalnych. Teoretycznie ze środków własnych powinny być finansowane zadania własne, ale w praktyce gminy często dokładają do pomocy społecznej lub oświaty i wychowania, które są własnymi tylko z nazwy. Katalog zadań własnych gminy jest tak rozległy, że nie sposób wyczerpać tej tematyki w krótkiej odpowiedzi. Odpowiadając na drugą kwestię należy zaznaczyć, że sytuacja finansowa gminy, tj. ile gmina ma środków własnych, a ile dostaje z budżetu państwa też jest kwestią ruchomą. Statystyczna gmina ma 43.7% dochodów własnych, tyle, że statystyczna gmina nie istnieje, tak jak statystyczny Polak. Są gminy (bogate) w których udział dochodów własnych sięga 95% (Kleszczów – jedna z najbogatszych gmin w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca), są też takie, które tych środków własnych mają 5-9%. Reszta to subwencja oraz dotacje z budżetu państwa.

4. Jest Pan dziekanem ds. dydaktyki WSFiP, stąd ostanie pytanie o dydaktykę. Czy dzisiejsze nauczanie finansów publicznych w wyższych uczelniach jest wystarczającą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz czy widzi Pan w tej przestrzenie jakieś konieczne zmiany w kształceniu?

 Wydaje mi się, że finanse publiczne jako przedmiot wykładany na uczelniach wyższych, borykają się z tymi samymi problemami co inne przedmioty. Chodzi mi przede wszystkim o udział aspektów praktycznych i to nie w sensie pokazywania na zajęciach statystyk dotyczących wysokości dochodów, wydatków, deficytu czy długu publicznego. Ważniejsze są mechanizmy, które powodują te zjawiska oraz ich oddziaływanie na gospodarkę. Przykładowo: Dlaczego 3% deficyt budżetowy Państwa jest dopuszczalny, a wyższy już niebezpieczny – nie ma moim zdaniem racjonalnych przesłanek dla takiego twierdzenia. Można podać wiele przykładów, choćby np. przedsiębiorca Przecież przedsiębiorca rozpoczynający działalność biorąc kredyt na maszyny przekracza wiele set krotnie relację zadłużenia w stosunku do przychodów i nikt nie mówi, że to niebezpieczne. Drugi aspekt to narzędzia. Trzeba pokazywać nowoczesne metody, które mogą być wykorzystane w procesie zarządzania środkami publicznymi. Trzecim aspektem jest korelacja międzyprzedmiotowa, na którą powinno się zwracać większą uwagę. Począwszy od takich oczywistych skojarzeń jak makroekonomia, a kończąc na rynkach finansowych. Te ostatnie są szczególnie istotne teraz, kiedy jednostki sektora finansów publicznych coraz chętniej korzystają z finansowania bezpośrednio na rynkach finansowych. Ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w sektorze publicznym powinni takie zależności znać, wtedy podejmowany przez nich decyzje będą się charakteryzować racjonalnością i wysokim poziomem efektywności.

Dziękuję

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony