Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Rada Młodych Naukowców to organ pomocniczym ministra, do którego zadań należy m. in. identyfikowanie istniejących barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Za szczególny sukces Naszej uczelni należy uznać fakt, że dr J. Respondek, jako jedyny będzie reprezentował wszystkie uczelnia oraz jednostki naukowe z woj. Śląskiego.

Powołany do RMN naukowiec zdobył już doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach w trakcie prac Forum Młodych Komitetu Prognoz PAN w Warszawie. Jest także autorem 10 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach notowanych na liście "Journal Citation Reports", która skupia najbardziej prestiżowe międzynarodowe czasopisma naukowe. Jerzy Respondek należał również do komitetów programowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji naukowych odbywających się na 5 kontynentach, wśród których znajdowały się konferencje wyróżniane w rankingach najbardziej prestiżowych konferencji informatycznych.

Wywiad, którego udzielił Pan Jerzy Respondek redakcji strony internetowej naszej uczelni.

Pytanie – Należy Pan (fot.) do Rady Młodych Naukowców, organu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Proszę powiedzieć czym jest ta Rada i jakie są jej zadania?

 

 

Odpowiedź – Nasz zespół złożony jest z naukowców, którzy nie przekroczyli 35 r. ż.; jednak podejmowane przez RMN uchwały z natury swej będą odnosiły się do całości organizacji polskiej nauki we wszystkich aspektach, bez względu na wiek oraz tytuł naukowy. Na spotkaniu organizacyjnym uzgodniliśmy priorytetowe kierunki działania . Obejmują one: kategoryzację jednostek naukowych, kompleksowe wdrażania reformy nauki, sprawy związane z ministerialną listą czasopism punktowanych oraz system finansowania badań naukowych wraz z współpracą z instytucjami odpowiedzialnymi (NCN, NCBiR, RGNiSW). Planujemy także inicjatywę legislacyjną mającą na celu ustawowe umocowanie naszego zespołu. Szczegółowe informacje o bieżących pracach zespołu można znaleźć na oficjalnej stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/nauka/rada-mlodych-naukowcow/

Pytanie – Oprócz Politechniki Śląskiej jest Pan związany w Wyższą Szkołą Finansów i Prawa. Proszę opowiedzieć o współpracy z naszą Uczelnią.

 

 

Odpowiedź – Współpraca z WSFiP pozwoliła mi przede wszystkim na znaczne powiększenie swojego doświadczenia dydaktycznego. Mam tutaj na myśli kierowanie takimi przedmiotami, jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, matematyka dyskretna oraz szerokim spektrum przedmiotów programistycznych. Nie bez znaczenia są także kuluarowe dyskusje, także o RMN, ze specjalistami innych dziedzin z Uniwersytetu Śląskiego, wykładających w WSFiP na kierunkach prawo, politologia oraz na specjalnościach ekonomicznych.

Pytanie – W jaki sposób zachęciłby Pan młodzież nie tylko do zgłębiania „tajemnic” informatycznych, ale i do studiowania informatyki.

Odpowiedź – Myślę że sama gospodarka oraz rynek pracy przynosi odpowiedź. Informatyka należy do podstawowych i najbardziej rozwojowych dziedzin inżynierii.

Pytanie – I ostatnie pytanie: czym będzie się zajmował informatyk za 10 lat; pytam o perspektywy rozwoju szeroko rozumianej informatyki i czy w ogóle jesteśmy w stanie coś przewidzieć w tej dziedzinie?

 

 

Odpowiedź – Sądzę że w perspektywie 10 lat nie należy się spodziewać jakościowego przełomu, na miarę upowszechnienia komputerów kwantowych. Kontynuowana będzie stopniowa ewolucja podzespołów komputerowych oraz metod konstrukcji i finalnych możliwości oprogramowania. W zakresie sprzętu dalszej, nawet kilkukrotnej miniaturyzacji ulegną podzespoły mikroprocesorów oraz pozostałych układów cyfrowych. Zaowocuje to, w szczególności, dalszym zwiększeniem liczby niezależnych wątków, możliwych do wykonania przez komputery osobiste oraz zwiększeniem rozmiaru danych, na jakich operują tzw. rozkazy wektorowe. Spowoduje to wzrost wymagań stawianych inżynierom informatyki, gdyż wykorzystanie w/w. możliwości sprzętu wymaga od programistów dodatkowych kwalifikacji. Otwartym pozostaje pytanie, czy wznowiony zostanie "wyścig na megaherce", wyhamowany na początku zeszłej dekady. W zakresie konstrukcji oprogramowania w przeszłość odchodzą tradycyjne środowiska programistyczne. Coraz częściej stosuje się tzw. specjalizowane narzędzia CASE, które umożliwiają pracę zespołową nad projektem programistycznym poprzez wspomaganie procesu tworzenia oprogramowania na wszystkich jego etapach, od projektu koncepcyjnego po tworzenie dokumentacji dla użytkowników końcowych.

Gratulujemy sukcesu i dalszych osiągnięć !

Redakcja

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony