Postanowiliśmy sprawdzić jak potoczyły się losy zawodowe jednej z najlepszych studentek (teraz już Absolwentki WSFiP) Katarzyny Marek. Zapraszamy do przeczytania wywiadu.

BK: Była Pani podczas studiów jedną z najlepszych studentek na Kierunku Prawa. Pani średnia z toku studiów to 4,8. Jak wspomina Pani studia, dużo musiała Pani poświęcić czasu na naukę i przygotowanie do zajęć?

KM: Studia wspominam bardzo dobrze, chociaż nauki było sporo, gdyż większość egzaminów odbywała się w formie ustnej. Jeśli chodzi o zajęcia to np. kazusy z postępowania karnego rozwiązywałam z tygodniowym wyprzedzeniem z uwagi na ich ilość, a czasem i stopień trudności. W przypadku sesji egzaminacyjnej starałam się uczyć przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem ale to głównie zależało od przedmiotu oraz zakresu materiału, który był do opanowania. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dość sporo czasu zajmowała mi nauka, ale jak to mówią "bez pracy nie ma kołaczy".  

BK: Czy ma Pani wiedzę jak potoczyły się losy zawodowe Pani koleżanek i kolegów ze studiów?

KM: Tak, mam kontakt ze znajomymi ze studiów, choć niestety sporadyczny. Jedna z koleżanek odbywa staż w kancelarii radców prawnych, a druga w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku-Białej. Jeden z kolegów pracował w korporacji w Warszawie, a ostatnio dowiedziałam się, że inny kolega rozpoczął prace w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  

BK: Podczas studiów odbywała Pani praktyki studenckie m.in. w Sądzie Rejonowym. Czy może się Pani podzielić wrażeniami z tych praktyk?

KM: Podczas studiów najpierw odbywałam praktyki w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, a następnie w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej i wspominam je bardzo pozytywnie. Przygotowywałam projekty różnych orzeczeń i chodziłam na rozprawy. Sędziowie byli niezwykle życzliwi, chętni do współpracy oraz podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Każdemu kto rozpoczyna swoją przygodę z prawem polecam skorzystać z praktyk studenckich oferowanych przez uczelnię, gdyż można w ten sposób zdobyć cenną wiedzę i przekonać się, która ze ścieżek kariery prawniczej będzie najlepsza.   

BK: Praca magisterska, którą Pani napisała „Przestępstwo nękania tzw. Stalkingu” pod kierunkiem Prof. dr hab. Leszka Wilka została oceniona bardzo wysoko. Proszę powiedzieć skąd pomysł na taki temat pracy?

KM: Wybierając temat pracy magisterskiej kierowałam się chęcią napisania czegoś ciekawego, a zarazem nieszablonowego. Oglądałam wiele programów telewizyjnych poświęconych stalkingowi i uznałam, że byłyby to dobry temat. Chociaż muszę przyznać, że napisanie pracy magisterskiej na ten temat nie było takie proste, gdyż stalking jest dość „młodym” przestępstwem w ustawodawstwie polskim i nie ma zbyt wielu pozycji książkowych. Jednak dzięki wytrwałości i determinacji, a także pomocy ze strony Prof. dr hab. Leszka Wilka napisanie tej pracy było czystą przyjemnością.   

BK: Proszę powiedzieć jak potoczyły się Pani losy zawodowe po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej?

KM: Po ukończeniu studiów rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wybrałam Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii i kontynuuję temat stalkingu skupiając się na ofiarach tego przestępstwa. Ponadto pracuję zawodowo jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.  

BK: Czy poleciłaby Pani studia prawnicze młodym ludziom kończącym szkołę średnią?

KM: Tak poleciłabym studia prawnicze każdemu, jednak trzeba być przygotowanym na ciężką pracę. Rynek prawniczy jest bardzo nasycony i trudno jest wybić się w tym zawodzie. Już od rozpoczęcia studiów należy dbać o swój rozwój osobisty i szukać możliwości zdobywania doświadczenia. 

BK: Czy uważa Pani z perspektywy czasu, że wybór Wyższej Szkoły Finansów i Prawa był dobrą decyzją?

KM: Tak uważam, że to była słuszna decyzja. Uczelnia zapewnia fantastyczną kadrę, wykładowców z ogromnym dorobkiem naukowym, a także praktyków, którzy na co dzień zajmują się obsługą prawną. Poza tym zajęcia odbywają w małych grupach, dzięki czemu można łatwiej nawiązać kontakt z wykładowcą i zdobyć niezbędną wiedzę. Uczelnia oferuje także możliwość odbywania praktyk studenckich, udział w kołach naukowych oraz licznych konferencjach naukowych.  

BK: Ostatnie moje pytanie dotyczy Pani planów na przyszłość. Jakie więc są Pani plany zawodowe?

KM: Mam zamiar kontynuować studia doktoranckie, otworzyć przewód doktorski i uzyskać tytuł doktora nauk prawnych. Ponadto rozpoczęłam naukę, aby w przyszłym roku przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską. Obecnie to mój najważniejszy cel.

BK: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu i w imieniu Władz Uczelni i własnym życzę Pani dalszych sukcesów. 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony