Wykaz w ujęciu chronologicznym

1. Żilina, 18.11.2019 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XII Diagnoza warunków społeczno - ekonomicznych 15 lat po przystąpieniu do UE: strategia - społeczeństwo cyfrowe – bezpieczeństwo.

2. Katowice, 09.04.2019 r. – Konferencja z okazji Jubileuszu 100 lat Polskiego Złotego - - organizator NBP w Katowicach – „100 - lecie Złotego. Gospodarka wczoraj, dziś i jutro”.

3. Żilina, 19.11.2018 r. - międzynarodowa konferencja naukowa pn. Rozwój Euroregionu Beskidy XII - Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i finansów w celu promowania konkurencyjności w erze globalizacji. Tematyka konferencji obejmowała m.in. innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością, klastry jako istotny czynnik konkurencyjności regionu, gospodarkę cyfrową jako środek wspierania konkurencyjności, strategie podmiotów gospodarczych w okresie globalizacji, podejścia do świadczenia usług e-administracji, zarządzanie bezpieczeństwem oraz rozwój w samorządzie - koncepcja "Smart City".

4. Żilina, 03.11.2017 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY  XI – Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie".

5. Bielsko-Biała, 18.05. 2017 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt " Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie”. 

6. Żilina, 04.11.2016 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY X - Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie: ekonomika - manažment – bez7ečnosť“.

8. Bielsko-Biała, 20.05. 2016 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Integracja finansowa i monetarna a rozwój gospodarki narodowej i sektora biznesu" (ang.Effects of financial and monetary integration on national economy and business sector).

9. Żilina, 06.11.2015,  „Rozwój Euroregionu BESKIDY IX  - Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ: ekonomika - manažment – bezpečnosť” .

10. Bielsko-Biała, 22 maja 2015 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”

11. Bielsko-Biała, 16 - 17 maja 2015 r. – Konferencja naukowa nt mechanizmów funkcjonowania strefy euro

12. Żilina , 24.10. 2014 r., „Euroregion Beskidy VIII -  spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť”.

13. Bielsko-Biała, 23 maja 2014 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej”. 

14. Bielsko-Biała, 5 kwietnia 2014 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa podsumowująca projekt pt „Polsko-słowacji Letni Uniwersytet Młodzieżowy - integracja młodzieży i diagnoza kierunków kształcenia akademickiego na potrzeby transgranicznego rynku pracy”.

15. Bielsko-Biała, 24 maja 2013 r. - Konferencja naukowa pt „Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych”.

16. Żilina , 28.02. 2013 r., „Euroregion Beskidy VII - poznávanie a diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch”.

17. Bielsko-Biała, 11.05.2012 r. - Konferencja naukowa pt "Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego".

17. Bielsko-Biała 13.05.2011 r. Temat: „Integracja nauki finansów i rachunkowości warunkiem minimalizacji ryzyka kryzysów gospodarczych”.

18. Żilina 24.11.2010 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Rozwój Euroregionu BESKIDY VI – pozwanie a diagnostyka spoleceńsko-ekonomickich podmie nok w regionach”.

19. Bielsko-Biała 16.06.2010 r. Temat: "Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji"

20. Bielsko-Biała 13-14.05.2010 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego".

21. Bielsko-Biała 14-15.05.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów".

22. Żilina 21.11.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY V – zadania instytucji samorządowych w rozwoju regionu".

23. Bielsko-Biała 15-16.05.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego".

24. Bielsko-Biała 21.04.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka pieniężna a gospodarka w regionie".

25. Bielsko-Biała 24 - 25.05.2007 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po akcesji Polski do UE".

26. Żylina 14.06.2006 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy IV - Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju".

27. Bielsko-Biała 17 - 19.05.2006 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi".

28. Bielsko-Biała 18 - 20.05.2005 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów".

29. Żylina 14 kwietnia 2005 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy III Gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej ".

30. Bielsko-Biała 19-21.05.2004 r - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw".

31. Bielsko-Biała 04.06.2004 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Unia Europejska po rozszerzeniu 2004".

32. Żylina 9-10 październik 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".

33. Bielsko-Biała 22 maja 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej".

34. Żylina (Słowacja) 27 luty 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".

35. Bielsko-Biała 13 czerwiec 2002 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".

36. Bielsko-Biała 16-18 maj 2002 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finanse publiczne a perspektywa integracji europejskiej".

37. Bielsko-Biała 10-12 maj 2001 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych".

38. Bielsko-Biała 24-26 maj 2000 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Negocjacje w biznesie".

39. Bielsko-Biała 14-15 styczeń 2000 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Stan i kierunki działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce rynkowej".

40. Bystra Śląska 24-26 marzec 1999 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie II".

41. Ustroń 9-11 grudzień 1998 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych".

42. Ustroń 17-19 czerwca 1998 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Giełdy i transakcje terminowe".

43. Ustroń 26-28 luty 1998 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie".

44. Cieszyn 13-14 listopad 1997 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kształcenie kadr w biznesie".

 

Brak wydarzeń
Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony