Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała

 

Pracownicy/współpracownicy Wydawnictwa

Redaktor Naczelny

prof. nzw. dr hab inż. Jacek Binda

Tel. +48 33 8297212
e-mail: jbinda@wsfip.edu.pl


Zespół redakcyjny

dr Ryszard Bełdzikowski

Tel. +48 33 8297212
e-mail: rbeldzikowski@wsfip.edu.pl

 

dr Elżbieta Rak-Młynarska

Tel. +48 33 8297228
e-mail: erak@wsfip.edu.pl 

 

dr Jarosław Storczyński 

Tel. +48 33 8297210
e-mail: jstorczynski@wsfip.edu.pl


Skład komputerowy  UPR PASJA
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44

Sekretarz Redakcji

mgr Dagmara Żabka

Tel. +48 33 829-72-42
e-mail: dzabka@wsfip.edu.pl

 

 

 

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony