Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest jednostką z wieloletnią tradycją. Działa od 1997 roku, pierwotnie pod nazwą Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, a od kwietnia 2011 roku, jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Misją Wydawnictwa jest publikowanie wysokiej jakości prac naukowych z dziedziny nauk społecznych i nauk inżynieryjno - technicznych (książek naukowych i czasopism naukowych) adresowanych do szerokiego grona specjalistów z kraju i z zagranicy. Wydawnictwo wydaje głównie książki naukowe i dydaktyczne z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości, biznesu, prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i informatyki. 

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

 • wydawanie monografii,
 • wydawanie materiałów konferencyjnych, 
 • wydawanie materiałów dydaktycznych (np. podręczników akademickich skierowanych do studentów uczelni),
 • wydawanie debiutów studenckich,
 • wydawanie materiałów naukowo-dydaktycznych w ramach tzw. working-, learning-, discussion papers,
 • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
 • realizację procesu wydawniczego odrębnych pozycji autorów zewnętrznych na zasadzie samofinansowania działalności,
 • realizację rocznych planów wydawniczych wydziałów w miarę posiadanych mocy przerobowych i dostępności środków finansowych (publikacje autorów wewnętrznych),
 • wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek,
 • prowadzenie strony internetowej Wydawnictwa,
 • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopisma Naukowego pn. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej" (ang. ASEJ Scientific Joural of Bielsko-Biala School of Finance and Law). Czasopismo wydawane jest całkowicie w języku angielskim dzięki programowi DUN wdrożonemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ofertę dydaktyczną stanowią przede wszystkim podręczniki akademickie i skrypty, przeznaczone głównie dla studentów Uczelni oraz innych uczelni ekonomicznych z zakresu, m.in.: ekonomii, rynku pracy, marketingu i usług, zarządzania publicznego i nauk społecznych, finansów, inwestycji, rachunkowości, informatyki i komunikacji, prawa. prawa gospodarczego i handlowego. Wydawnictwo współpracuje z hurtowniami, księgarniami, bibliotekami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w kraju jak i zagranicą. Prowadzi również sprzedaż publikacji dla indywidualnych odbiorców. 

Aby zachować wysoką jakość publikacji naukowych, Wydawnictwo współpracuje z przedstawicielami różnych dziedzin nauki z szeregu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, z m.in.: Czech, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Islandii i inne.

Działalnością Wydawnictwa kieruje Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Rektorowi Uczelni. Organami doradczymi Rektora są:

 • Komitet Redakcyjny Wydawnictwa
 • Komitet Redakcyjny Czasopisma - ASEJ Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Zamienić istniejący plik?
Yes
No

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here