sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Ochrona danych osobowych i informacji w biznesie oraz administracji publicznej – RODO nowe przepisy. Celem studiów jest nabycie kompetencji pozwalających na przygotowanie instytucji do wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu informacji - RODO 2018.

Nazwa studiów podyplomowych

”Ochrona danych osobowych i informacji w biznesie oraz administracji publicznej – RODO nowe przepisy”

Wydział

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Obszar kształcenia

Nauki Społeczne

Liczba semestrów/ liczba godzin 

2/200

Cel studiów

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia stanowiska:
  • Administratora Danych Osobowych, 
  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych -Data Protection Officer – DPO /, 
 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności w perspektywie zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które rozpocznie być stosowane 25 maja 2018 r. / RODO /,
 • zapoznanie słuchaczy z normą ISO/IEC 27001 w perspektywie doskonalenia procesów systemu  zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji, wspierania umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów oraz tworzenia dokumentacji traktującej o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Adresat studiów

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • Administratorzy Danych Osobowych, 
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektorzy Ochrony Danych- DPO) oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje,
 • przedsiębiorcy, wyższa kadra kierownicza sektora prywatnego,
 • osoby przetwarzające dane osobowe w ramach obowiązków zawodowych (np.pracownicy działów odpowiedzialnych za sprawy personalne, specjaliści ds. marketingu, IT),
 • pracownicy administracji publicznej, 
 • pracownicy oświaty i szkół wyższych.

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

 • Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne ochrony danych osobowych,
 • System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego – ochrona danych osobowych,
 • Krajowy Organ ochrony danych osobowych: zadania i uprawnienia,
 • Administrowanie danymi osobowymi,
 • Systemowe zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2016-06I,
 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie danych osobowych,
 • Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Systemy bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych – schematy organizacyjne,
 • Bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo osobowe,
 • Ryzyko a polityka ochrony danych, certyfikacja. Ocena zagrożeń, proces decyzyjny.

Efekty kształcenia

 • Absolwenci studiów podyplomowych wyposażeni będą w kompetencje niezbędne do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych/DPO/ zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /RODO/,oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 • Słuchacze w trakcie studiów nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostaną przygotowani do wprowadzenia w przedsiębiorstwach, podmiotach samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych systemów bezpieczeństwa, zgodnych z wymaganiami polskich ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi.

Prowadzący zajęcia

 • doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, którzy posiadają praktyczną wiedzę w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobnych.
 • praktycy mający wieloletnie doświadczenie, w szczególności jako Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach prywatnych i publicznych, 
 • audytorzy ISO 27001, 
 • szkoleniowcy.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opłata za studia podyplomowe

4.000 zł. (słownie: cztery tysiące zł.) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani też opłata wpisowego.

Zniżki

10% - dla absolwentów WSFiP

Dni zajęć

soboty, niedziele 2 razy w miesiącu, w godzinach: 8:00-16.00

Numer konta do wpłat

Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów:

 • jednolitych magisterskich lub,
 • I stopnia lub,
 • II stopnia lub,
 • inżynierskich

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego.

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 12 osób maks. 30 osób

Początek studiów

7 kwietnia br.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 1. uczestnictwo w zajęciach,
 2. zaliczenie testu semestralnego,
 3. zaliczenie egzaminu końcowego,

Ocena na świadectwie jest średnią ocen z testu semestralnego i końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych wydane przez WSFiP.

Kierownik studiów

mgr Ryszard Tomanik

 

Link do plakatu

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Podanie dla kandydata (PDF)
 3. Curriculum Vitae (PDF)
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)
 5. Podanie dla słuchacza (PDF)
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 7. Wypis z dowodu osobistego

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here