sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

euro packWydział Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Rachunkowość i Podatki. Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników służb finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć aktualną wiedzę z rachunkowości i podatków.

Nazwa studiów podyplomowych

Rachunkowość i podatki

Wydział

Wydział Finansów i Technologii Informatycznych

Obszar kształcenia

Nauki Społeczne

Opłata za studia podyplomowe

2.900 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł.) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani też opłata wpisowego.

Numer konta do wpłat

Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zniżki

 • 10% - dla absolwentów WSFiP

Liczba semestrów

2

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów:

 • jednolitych magisterskich lub,
 • I stopnia lub,
 • II stopnia lub,
 • inżynierskich

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego.

Adresat studiów

 1. pracownicy działów księgowości
 2. pracownicy działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji
 3. pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej
 4. pracownicy urzędów skarbowych
 5. pracownicy urzędów kontroli skarbowej
 6. osoby prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego
 7. osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 12 osób maks. 30 osób

Początek studiów

semestr letni/semestr zimowy

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia mają na celu nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

Program studiów

W programie studiów przewidziane są takie przedmioty, jak: ordynacja podatkowa, harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Kontrola podatkowa i skarbowa, Kodeks karny skarbowy jak również Papiery wartościowe, Podatki lokalne i Podatki majątkowe. Program studiów daje również możliwość pozyskania przez słuchaczy umiejętności łączenia teorii z praktyką w zakresie rachunkowości, podatków, finansów
i prawa.

Efekty kształcenia

Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa, rachunkowości, systemu zobowiązań podatkowych oraz zarządzania finansami niezbędną do podjęcia pracy w działach księgowo-rachunkowych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia w I i II semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie semestru następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie pisemnym przeprowadzanym po danym semestrze.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów

Dr Beata Hoza

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Podanie dla kandydata (PDF)
 3. Curriculum Vitae (PDF)
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)
 5. Podanie dla słuchacza (PDF)
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 7. Wypis z dowodu osobistego

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here