Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
www.pfron.org.pl/portal/pl

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 http://isip.sejm.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
http://isip.sejm.gov.pl

Portale dla osób niepełnosprawnych:
http://www.niepelnosprawni.pl
http://www.polskabezbarier.pl
http://www.pwp.fundacjarozwoju.org.pl
http://www.integracja.org

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony