Wyższa Szkoła Finansów i Prawa jest uczelnią otwartą dla studentów niepełnosprawnych. Uczelnia posiada udogodnienia komunikacyjne dla studentów upośledzonych ruchowo (na wózkach inwalidzkich) w postaci równoległych do schodów pochylni, wind oraz specjalnie przystosowanych pomieszczeń toalet oraz sal wykładowych. Każdy student niepełnosprawny otrzymuje indywidualny czytnik umożliwiający korzystanie z windy dostosowanej do przewozu wózków inwalidzkich.

Student niepełnosprawny obok stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, czy zapomogi losowej może również liczyć na stypendium specjalne. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niesprawności studenta określonego przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS.

Średniorocznie od 19 do 25 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności studiuje na Uczelni.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here