Regulamin studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, przyjęty Uchwałą Senatu WSFiP 1B/2018/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., obowiązuje od 01-10-2019 r. (pobierz plik")

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony