PRAKTYKI STUDENCKIE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, działając jako jednostka niepubliczna, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu, planu i regulaminu studiów organizuje w ramach swego programu kształcenia praktyki studenckie stanowiące integralną część programu studiów.

Celem praktyk jest:

  • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
  • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

W praktykach uczestniczą obowiązkowo studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez Studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawiera:  

Regulamin Praktyk Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych - (PDF)
Regulamin Praktyk studenckich – Prawo - (PDF)
Regulamin Praktyk studenckich – BW 1 - (PDF)

PRAKTYKI I STAŻE

Oferty dla studentów (BIURO KARIER I ZATRUDNIENIA WSFiP)

 

  • 5LO_BB.jpg
  • alebank.JPG
  • BIK_logo.jpg
  • CPBiI_logo.jpg
  • EUFH_logo.png
  • gielda_papierow_logo.jpg
  • ICT_slaski_klaster_logo.png
  • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
  • logo-bgz.jpg
  • logozso.jpg
  • logo_SJO_lodz.jpg
  • logo_wyspian.jpg
  • manpower_logo_2699.jpg
  • naklejka.png
  • NBP_RGB_logo.jpg
  • nzb-logo.jpg
  • ohp.jpg
  • Opava_uniwer_logo.jpg
  • Ostfalia_uni_logo.jpg
  • PTI_logo.jpg
  • PZKO_logo.jpg
  • student_lex.png
  • Telc_logo.jpg
  • v-lo-logo.jpg
  • VHS_Wolfsburg.jpg
  • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
  • Zilina_logo.jpg
  • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here