PRAKTYKI STUDENCKIE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, działając jako jednostka niepubliczna, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz statutu, planu i regulaminu studiów organizuje w ramach swego programu kształcenia praktyki studenckie stanowiące integralną część programu studiów.

Celem praktyk jest:

  • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
  • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

W praktykach uczestniczą obowiązkowo studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez Studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawiera:  

Wydział Finansów i Technologii Informatycznych
Regulamin Praktyk - 2020 - (PDF)

Obowiązuje

Uchwała Senatu 6A_2020_2021 w sprawie zmian w Regulaminie organizacji praktyk - 2020 - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje


Regulamin Praktyk - 2019 - (PDF)
Regulamin Praktyk - 2013 - (PDF)

nie obowiązuje

Prawo
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II Stopień
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Administracja
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje


PRAKTYKI I STAŻE

Oferty dla studentów (BIURO KARIER I ZATRUDNIENIA WSFiP)

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony