PRAKTYKI STUDENCKIE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, działając jako jednostka niepubliczna, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu, planu i regulaminu studiów organizuje w ramach swego programu kształcenia praktyki studenckie stanowiące integralną część programu studiów.

Celem praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach,
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
 • zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

W praktykach uczestniczą obowiązkowo studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez Studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawiera:  

Regulamin Praktyk Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych - (PDF)
Regulamin Praktyk studenckich – Prawo - (PDF)
Regulamin Praktyk studenckich – BW I i II - (PDF)
Regulamin Praktyk studenckich – Administracja - (PDF)

PRAKTYKI I STAŻE

Oferty dla studentów (BIURO KARIER I ZATRUDNIENIA WSFiP)

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here