Praktyki są integralną częścią studiów, w których uczestniczą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem praktyk jest:

 • Poznanie specyfiki pracy na rożnych stanowiskach, w różnych branżach
 • Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce
 • Zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością
 • Zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich momencie poszukiwania pracy.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe zasady i organizację studenckich praktyk zawodowych zawarte są w Regulaminie organizacji praktyk studentów.

Praktyki realizowane są w jednostkach, z którymi Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zawarła umowy – w bankach, domach maklerskich, przedsiębiorstwach, instytucjach administracji samorządowej. Mogą być realizowane też w instytucji wskazanej przez studenta, pod warunkiem, że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyki określonym w ramowym programie praktyk zatwierdzonym przez Dziekana.

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here