Elementem zamykającym studia jest rozwiązanie przez studenta problemu sformułowanego przy udziale promotora i przedstawienie tego rozwiązania w postaci pracy dyplomowej (szczegóły opisuje Regulamin Studiów - część IX oraz Wymagania ujednolicone dla prac dyplomowych).

 

 

Praca dyplomowa w WSFiP jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora).


Przydział studentów do promotorów przeprowadzany jest przez Dziekana Wydziału po zakończeniu semestru poprzedzającego rozpoczęcie seminarium dyplomowego zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością. Efektem dokonanego przypisania studentów jest utworzenie grup seminaryjnych prowadzonych przez promotorów.

Regulamin pisania pracy licencjackiej (PDF)

Regulamin pisania pracy magisterskiej (PDF)

Regulamin pisania pracy inzynierskiej (PDF)

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku BW I WPiNS (PDF)

Regulamin pisania pracy mgr na kierunku Prawo i BW USM WPiNS (PDF)

Czytaj więcej...

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here