Elementem zamykającym studia jest rozwiązanie przez studenta problemu sformułowanego przy udziale promotora i przedstawienie tego rozwiązania w postaci pracy dyplomowej (szczegóły opisuje Regulamin Studiów - część VII oraz Wymagania ujednolicone dla prac dyplomowych).

 

 

Praca dyplomowa w WSFiP jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora).


Przydział studentów do promotorów przeprowadzany jest przez Dziekana Wydziału po zakończeniu semestru poprzedzającego rozpoczęcie seminarium dyplomowego zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością. Efektem dokonanego przypisania studentów jest utworzenie grup seminaryjnych prowadzonych przez promotorów.

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku FiR (PDF)

Regulamin pisania pracy magisterskiej na kierunku FiR (PDF)

Regulamin pisania pracy inżynierskiej na kierunku INF (PDF)

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku BW (PDF)

Regulamin pisania pracy mgr na kierunku Prawo i BW (PDF)

Czytaj więcej...

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony