Poradnia funkcjonująca na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych została powołana decyzją Rektora Wyższej WSFiP z dnia 16 kwietnia 2012 roku i działa w formie koła naukowego. Jej działalność jest ściśle związana z programem studiów; realizuje cele edukacyjne i jest elementem rozwoju strategicznego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Poradnia udziela porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego i innych gałęzi prawa. Porady prawne świadczone przez studentów WSFiP są nieodpłatnie. 

Poradnia działa zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora Uczelni Regulaminem a zakres jej aktywności obejmuje m.in.

 • pisemne udzielanie informacji prawnych oraz wstępnych opinii prawnych, zwanych dalej „poradami prawnymi” zainteresowanym osobom fizycznym, którym trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy świadczonej przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego,
 • doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, przez rozwijanie ich kultury prawnej oraz wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania prawa,
 • łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką stosowania prawa w celu przygotowania studentów prawa do wykonywania zawodu,
 • organizowanie spotkań z doświadczonymi prawnikami - praktykami oraz innych szkoleń i spotkań dyskusyjnych,
 • współpracę z organami państwa, jednostkami samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które do swych celów statutowych zaliczają pomoc społeczną i ochronę praw człowieka.

 Poradnia współpracuje…

Na mocy umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa a Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” w Bielsku-Białej, Koło naukowe Studencka Poradnia Prawna podejmuje działalność informacyjną, w tym porady prawne na warunkach określonych w umowie o współpracy. Działalność Poradni Prawnej WSFiP w ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” przewiduje udzielanie pisemnych informacji prawnych oraz wstępnych opinii prawnych, czyli porad prawnych zainteresowanym osobom fizycznym, którym trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy świadczonej przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego.

Bezpłatne porady prawne są świadczone, na zasadach określonych w Regulaminie Koła Naukowego Studencka Poradnia Prawna WSFiP, przez studentów prawa pod kierunkiem Kierownika Koła, pracownika naukowego Uczelni.

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Opiekun naukowy Studenckiej Poradni Prawnej

dr Agnieszka Lizer-Klatka

tel. 33 829 72 12; 33 499 08 06


Terminy udzielania porad:

w każdy ostatni piątek miesiąca, w lokalu udostępnionym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Jutrzenki 22, od godz. 16.00 do 19.00.


Obsługę biurową zapewnia Sekretariat Poradni Prawnej WSFiP, prowadzony przez Studentów kierunku prawa.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here