Koło naukowe Studencka Poradnia Finansowo-Podatkowa zostało powołane decyzją Rektora Wyższej WSFiP dnia 06 czerwca 2012 roku

Działalność Poradni Finansowo-Podatkowej WSFiP jest ściśle związana z programem studiów, realizuje cele edukacyjne i jest elementem rozwoju strategicznego Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych.

Poradnia Finansowo-Podatkowa WSFiP świadczy usługi z zakresu:

 • rozliczeń podatkowych osób nie prowadzących działalności gospodarczej - PIT,
 • podatku od czynności cywilno-prawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • doradztwa kredytowego,
 • przygotowania pism urzędowych.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora Uczelni Regulaminem – Poradnia obejmuje takie działania jak:

 1. pisemne udzielanie informacji finansowych i podatkowych oraz wstępnych opinii finansowo-podatkowych, zwanych dalej „poradami finansowo-podatkowymi” zainteresowanym osobom fizycznym, którym trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy świadczonej przez doradcę podatkowego lub finansowego,
 2. doskonalenie procesu kształcenia studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, przez rozwijanie ich kultury zawodowej oraz wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania finansów i rachunkowości,
 3. łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką w celu przygotowania studentów do wykonywania zawodu w zakresie finansów i rachunkowości,
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami życia gospodarczego, praktykami oraz szkoleń i spotkań dyskusyjnych,
 5. współpracę z organami państwa, jednostkami samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które do swych celów statutowych zaliczają działania w zakresie systemu finansowego.

Porady finansowe i podatkowe świadczone są przez Studentów WSFiP nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie Koła Naukowego Studencka Poradnia Finansowo-Podatkowa WSFiP, pod kierunkiem Kierownika Koła, pracownika naukowego Uczelni.

Opiekun Koła: dr inż. Beata Hoza.

Porady są świadczone raz w miesiącu przez 3 godziny, w siedzibie Uczelni, ul. Tańskiego 5, pokój 025, w każdy ostatni piątek miesiąca, od godz. 16 w trakcie roku akademickiego.
Obsługę biurową zapewnia Sekretariat Poradni Finansowo-Podatkowej WSFiP, prowadzony przez Studentów kierunku Finanse i Rachunkowość.

Szczegółowe informacje: tel. 33 829 72 12, e-mail: spf@wsfip.edu.pl

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Opiekun naukowy Studenckiej Poradni Finansowo-Podatkowej

dr Beata Hoza

tel. 33 829 72 12

spf@wsfip.edu.pl


Terminy udzielania porad:

w każdy ostatni piątek miesiąca, w siedzibie Uczelni, ul. Tańskiego 5, pokój 025, od godz. 16.00 do 19.00.


Obsługę biurową zapewnia Sekretariat Poradni Finansowo-Podatkowej WSFiP, prowadzony przez Studentów kierunku Finanse i Rachunkowość.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here