O Samorządzie Studentów

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa działa w strukturach Porozumienia Uczelni Niepaństwowych Śląska oraz Porozumienia Studentów Uczelni Niepaństwowych Podbeskidzia, w ramach którego m.in. bierze udział w organizacji dorocznych Juwenaliów w Bielsku-Białej. Przedstawiciele Samorządu biorą także udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej. Istotną stroną aktywności Samorządu Studentów WSBiF są akcje charytatywno-społeczne, które od 16 lat stanowią tradycję WSFiP: pomoc dla hospicjów, w ośrodkach dla uzależnionych i akcje krwiodawstwa. Wśród studentów działa Duszpasterstwo Akademickie, które znacząco przyczynia się do realizacji wyżej wymienionych akcji.
W ramach Samorządu Studenckiego WSFiP działa Sąd Koleżeński, który jest organem powołanym do orzekania o winie i karze wobec studentów, którzy naruszają przepisy obowiązujące w WSFiP oraz dopuszczają się czynów uchybiających godności studenta.

Samorząd reprezentuje studentów przed Władzami Uczelni oraz bierze udział w tworzeniu porządku prawnego na Uczelni (Kodeks Etyki Studenta). Wspiera wszelkie studenckie inicjatywy o charakterze edukacyjnym, artystycznym jak i sportowym, pomaga w realizacji studenckich projektów, a przede wszystkim pomaga w rozwiązywaniu studenckich problemów, daje odpowiedź na nurtujące studentów pytania.


Skład samorządu studenckiego 

Przewodnicząca; członek Senatu

Monika Gruszka
(studentka II roku, studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich - Kierunek PRAWO)
e-mail: monikagruszka97@gmail.com

Wiceprzewodniczący; członek Senatu

Przemysław Jankowski
(student III roku, studiów niestacjonarnych I stopnia - Kierunek Finanse i rachunkowość)
e-mail: przemyslaw.janowskibb@interia.pl

Sekretarz; członek Senatu

Paweł Zontek
(student III roku, studiów niestacjonarnych I stopnia - Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)
e-mail: pawel.zontek07@gmail.com


 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here