KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W WSFiP

Warunkiem ukończenia studiów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest opanowanie nowożytnego języka obcego na odpowiednim poziomie, według standardów określonych w dokumencie Rady Europy -  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Naukę języka obcego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich rozpoczyna się na podbudowie wiedzy wyniesionej ze szkoły średniej, natomiast na studiach drugiego stopnia na podbudowie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów. Docelowe poziomy biegłości językowej, jakie osiągnąć muszą studenci po zakończeniu cyklu obowiązkowych lektoratów to:

 • B2 - w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia,
 • B2+ - w przypadku studentów studiów drugiego stopnia i studentów jednolitych studiów magisterskich.

Liczba obowiązkowych godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych wynosi:

 • 240 godzin w przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (4 semestry),
 • 120 godzin w przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (4 semestry),
 • 60 godzin w przypadku studiów drugiego stopnia (2 semestry),
 • 300 godzin w przypadku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (5 semestrów),
 • 150 godzin w przypadku niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (5 semestrów).

Zaliczenie obowiązkowego cyklu lektoratu może nastąpić na podstawie:

 • egzaminu wewnętrznego, pisemnego i ustnego (po uzyskaniu przez studenta zaliczeń za kolejne semestry nauki),
 • egzaminu odpłatnego (Telc lub TOEIC) przeprowadzanego przez Centrum Egzaminacyjne WSFiP,
 • certyfikatu zewnętrznego na poziomie minimum B2 (lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna w SJO),
 • zaliczenia bez rygoru egzaminu na studiach drugiego stopnia.
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kierownik Studium Języków Obcych 

mgr Agnieszka Smyrska

dyżury: 13-14 - sobota i niedziele zjazdowe 

Tel. +48 33 8297227

e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here