Regulamin Czytelni
Biblioteki
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni mają wszystkie zainteresowane osoby.

2. W czytelni można korzystać z wszystkich dostępnych materiałów; czytelnicy spoza uczelni zobowiązani są do zostawienia u bibliotekarza legitymacji szkolnej, studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Czytelnicy mogą korzystać z katalogów zawartych w bazie elektronicznej Libra2000.

4. Czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych baz danych oraz zdeponowanych, w formie elektronicznej, czasopism i innych dzieł stanowiących zasób biblioteczny. Przez inne dzieła stanowiące zasób biblioteczny rozumie się elektroniczne wersje prac licencjackich i magisterskich absolwentów WSFiP, które udostępnia się na podstawie odrębnego Regulaminu udostępniania elektronicznej wersji prac dyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.

5. Zamówionych dzieł nie można, bez zezwolenia bibliotekarza, wynosić poza obręb czytelni.

6. Osoba korzystająca z czytelni, po zakończeniu pracy, jest zobowiązana wszystkie materiały stanowiące własność biblioteki przekazać bibliotekarzowi przed wyjściem z pomieszczenia.

7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia bagaży, plecaków i okryć wierzchnich.

Dzieła z księgozbioru podręcznego i czasopisma są dobrem ogólnym i dlatego wymagają szczególnej uwagi czytelnika.

Bielsko-Biała, dn. 1 październik 2011 r.

Regulamin zatwierdzono

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here