Regulamin Czytelni
Biblioteki
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni mają wszystkie zainteresowane osoby.

2. W czytelni można korzystać z wszystkich dostępnych materiałów; czytelnicy spoza uczelni zobowiązani są do zostawienia u bibliotekarza legitymacji szkolnej, studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Czytelnicy mogą korzystać z katalogów zawartych w bazie elektronicznej Libra2000.

4. Czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych baz danych oraz zdeponowanych, w formie elektronicznej, czasopism i innych dzieł stanowiących zasób biblioteczny. Przez inne dzieła stanowiące zasób biblioteczny rozumie się elektroniczne wersje prac licencjackich i magisterskich absolwentów WSFiP, które udostępnia się na podstawie odrębnego Regulaminu udostępniania elektronicznej wersji prac dyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.

5. Zamówionych dzieł nie można, bez zezwolenia bibliotekarza, wynosić poza obręb czytelni.

6. Osoba korzystająca z czytelni, po zakończeniu pracy, jest zobowiązana wszystkie materiały stanowiące własność biblioteki przekazać bibliotekarzowi przed wyjściem z pomieszczenia.

7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia bagaży, plecaków i okryć wierzchnich.

Dzieła z księgozbioru podręcznego i czasopisma są dobrem ogólnym i dlatego wymagają szczególnej uwagi czytelnika.

Bielsko-Biała, dn. 1 październik 2011 r.

Regulamin zatwierdzono

Uczelnia Wyzsza Roku 2016
  • 5LO_BB.jpg
  • alebank.JPG
  • BIK_logo.jpg
  • CPBiI_logo.jpg
  • EUFH_logo.png
  • gielda_papierow_logo.jpg
  • ICT_slaski_klaster_logo.png
  • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
  • logo-bgz.jpg
  • logozso.jpg
  • logo_SJO_lodz.jpg
  • logo_wyspian.jpg
  • manpower_logo_2699.jpg
  • naklejka.png
  • NBP_RGB_logo.jpg
  • nzb-logo.jpg
  • ohp.jpg
  • Opava_uniwer_logo.jpg
  • Ostfalia_uni_logo.jpg
  • PTI_logo.jpg
  • PZKO_logo.jpg
  • student_lex.png
  • Telc_logo.jpg
  • v-lo-logo.jpg
  • VHS_Wolfsburg.jpg
  • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
  • Zilina_logo.jpg
  • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here