Regulamin Biblioteki
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

1. Biblioteka WSFiP udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelni,
 • poprzez wypożyczanie na zewnątrz.

2. Prawo do korzystania z biblioteki mają:

 • pracownicy i studenci WSFiP,
 • pracownicy i uczniowie Bielskiej Szkoły Menedżerów,
 • inne osoby za zezwoleniem Dyrekcji lub Rektora WSFiP.

Zapisu dokonuje się na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Osoby zapisujące się do biblioteki, wypełniając kartę ewidencyjną, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).

3. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Zabrania się przekazywania wypożyczonych dzieł innym instytucjom bądź innym osobom.

4. Wypożyczeniom na zewnątrz nie podlegają:

 zbiory specjalne,

 • dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych.

 

5. Ilość książek wypożyczonych przez czytelnika nie może przekroczyć:

 • pracownicy WSFiP            – 6 tytułów,
 • studenci WSFiP                – 4 tytułów.

W uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może udzielić zezwolenia na zwiększoną ilość wypożyczeń.

6. Dzieła wypożyczane są:

 

 • pracownikom WSFiP         – na okres nie dłuższy niż 2 miesiące,
 • studentom WSFiP              – na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Inni użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki, jeżeli nie zostało na ten tytuł złożone wcześniej zamówienie.

7. Po przekroczenie terminu zwrotu książki następuje systemowa blokada możliwości dalszego korzystania z biblioteki ze skutkami przewidzianymi w prawie.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki identyczny egzemplarz lub odkupić pozycję o podobnej problematyce, po wcześniejszym uzgodnieniu tytułu z kierownikiem biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością biblioteki.

9. Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, kończący umowę: o dzieło, lub zlecenie, studenci opuszczający uczelnię, oraz uczniowie BSM-u obowiązani są uzyskać potwierdzenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.

10. Od roku akademickiego 2007/2008 zezwala się na wykorzystanie elektronicznej legitymacji studenckiej jako karty bibliotecznej. Dla studentów nie posiadających legitymacji studenckiej istnieje możliwość korzystania z biblioteki na zasadach, które ustala bibliotekarz. Dostęp do zbiorów bibliotecznych w bazie elektronicznej, jest możliwy dzięki programowi komputerowemu Libra 2000 oraz specjalnie do tego przygotowanym stanowiskom komputerowym.

11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.

 

Bielsko-Biała, dn. 01 października 2011 r.                                                                                

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here