Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Rektorowi Uczelni. Organami doradczymi Rektora jest Komitet Redakcyjny Wydawnictwa. Działalnością Wydawnictwa kieruje natomiast Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.


Redaktor Naczelny

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. nzw. WSFiP
Editor-in-Chief
Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, Polska
Website | E-Mail

Interests: sustainability; sustainable development; banking systems; economics; electronic money; e-business; project management

Komitet redakcyjny Wydawnictwa

 1. dr hab. Jan OSTOJ, prof. nadzw. WSFiP (przewodniczący),
  Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 2. prof. nzw. dr hab. Bronisław MŁODZIEJOWSKI,
  Wydział Prawa i nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 3. prof. dr hab. Leszek WILK,
  Wydział Prawa i nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 4. mgr Dagmara Żabka (sekretarz),
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Website | E-Mail
 5. mgr Grażyna Binda-Piecka (członek),
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Website | E-Mail

Zespół redakcyjny Wydawnictwa

Redaktorzy tematyczni

 1. dr Ryszard Bełdzikowski,
  Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Interests: internal security; national security; financial security
  Website | E-Mail
 2. dr Elżbieta Rak-Młynarska,
  Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Interests: public finances; local government finances; economy
  Website | E-Mail
 3. dr Jarosław Storczyński,
  Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Interests: law; administrative law
  Website | E-Mail

Redaktor statystyczny

 • dr hab. Danuta Jama, prof. nzw. Pol.Śl.

Redaktor językowy

 1. mgr Agnieszka Smyrska (j. angielski),
 2. mgr Katarzyna Boronowska (j. polski),
 3. mgr Marcin Twardzik (j. polski).

Struktura organizacyjna Wydawnictwa

Zarządzenie nr 5a/2018/2019 w sprawie składu osobowego Wydawnictwa oraz Rady Naukowej Zeszytów Naukowych WSFiP w Bielsku-Białej (pdf)

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony