Redaktor Naczelny - Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. nadzw. WSFiP

Sekretarz - mgr Dagmara ŻABKA (sekretarz)

Rada Naukowa (ang. Scientific Council) (porządek alfabetyczny)

  1. prof. Leon PODKAMINER (Chairman), The Vienna Institute for International Economic Studies (A)
  2. dr Tomás Vicente BALLESTEROS, Profesor de Derecho Procesal Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Castilla-La Mancha (PT)
  3. prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Binda Bielsko-Biala School of Finance and Law (PL)
  4. prof. Rudolf BRABECK (D)
  5. doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD. University of Zylina (SK)
  6. prof. Maria BUJNAKOVA Pavel Jozef Safarik University in Koszyce (SK)
  7. prof. Gabriela DOBROVICOVA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
  8. dr hab. Jacek DWORZECKI, prof. ndzw. WSFiP Police Academy in Szczytno (PL)
  9. Prof. Vilhjálmur EGILSSON Bifrost University (IS)
  10. dr hab. Jarosław FIGWER, prof. nadzw. WSFiP Bielsko-Biala School of Finance and Law (PL)
  11. dr hab. Helena HENZLER-ŻAKOWSKA, prof. nadzw. WSFiP Polish Academy of Sciences (PL)
  12. prof. Maria KIOVSKA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach (SK)
  13. Prof. Ziatdinov Yuriy Kashafovich Tha National aviation University (UA)
  14. doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD. Faculty of Law; Matej Bell University (SK)
  15. prof. Ing. Anna Križanová, PhD. University of Zylina (SK)
  16. assoc. prof. dr Rajmund MIRDALA Technical University of Kosice - Technicka univerzita v Kosiciach Faculty of Economics (CZ)
  17. prof. dr hab. Stanislav Mraz Matej Bell University (SK)
  18. prof. Mozgoviy Oleg Mykolayovich Kyiv National Economics University (UA)
  19. JUDr. doc. Ing. Alena Novák-Sedláčková, PhD University of Zylina (SK)
  20. Prof. Laboda Svitlana (UA) Prof. Oleshko Tamara (UA)
  21. Prof. Oksijuk Aleksandr (UA)
  22. prof. dr hab. Jerzy OSIATYŃSKI (former Chairman)
  23. dr hab. WSFiP Jan OSTOJ, prof. nadzw. WSFiP Bielsko-Biala School of Finance and Law (PL)
  24. prof. dr hab. Stanisław OWSIAK Economic University in Krakow (PL)
  25. prof. Massimiliano PIRAS University of Cagliari (I)
  26. prof. dr hab. Daniel STAVAREK Department of Finance and Accounting at the School of Business Administration of the Silesian University(CZ)
  27. prof. dr hab. Jana Stofkova University of Żilina (SK)
  28. doc. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D. Silesian University, School of Business Administration in Karvina (CZ)
  29. płk dr hab. David ZÁMEK Institute for Public Administration Prague (CZ)
  30. Prof. Yanovsky Felix National Aviation University (UA)
  31. prof. nzw. dr hab. Aleksandr Yudin, Faculty of Finance and Information Technology, Bielsko-Biala School of Finance and Law (PL)
  32. Prof. Vinogradov Nicholas Anatolievich (UA)
  33. Rev. Msgr. Dariusz J. ZIELONKA, J.C.D. Tribunal of the Diocese of Bridgeport (USA)

Redaktorzy tematyczni

1. dr Ryszard Bełdzikowski, (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
2. dr Elżbieta Rak-Młynarska, (Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
3. dr Jarosław Storczyński, (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
4. dr inż. Stefan Senczyna, (Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))

Redaktor statystyczny

Dr hab. Danuta Jama, prof. nadzw. P Śl.

Redaktor językowy

1. mgr Katarzyna Boronowska
2. mgr Marcin Twardzik

Zespół redakcyjny

1. Prof. dr hab. Leszek WILK (przewodniczący, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
2. Prof. nzw. dr hab. Maria SMEJDA (Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
3. Prof. nzw. dr hab. Aleksandr YUDIN (Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
4. Prof. nzw. dr hab. Bronisław MŁODZIEJOWSKI (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL))
5. mgr Grażyna BINDA-PIECKA
6. mgr Dagmara ŻABKA (sekretarz).

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony