Praca zbiorowa pod redakcją Leona Podkaminera, "Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo – finansowych w Europie", Bielsko-Biała 2017, ISBN 978–83–61310–71–6, liczba stron 280.

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Adam Żabka, "Efficiency of budget expenditure inthe process of creating framework conditions for local development. Planing and evaluation.", Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-61310-70-9, liczba stron 198.

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji monografii pt."Efektywność wydatków budżetowych w tworzeniu warunków rozwoju lokalnego. Planowanie i ocena." oraz jej digitalizacja i wprowadzenie do zewnętrznych baz danych publikacji naukowych - zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


 

Barbara Barut-Skupień, Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywinym,administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym. Warszawa 2016, ISBN978-83-255-7934-0, liczba stron 475.
Jarosław Storczyński, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1990 - 2015. W poszukiwaniu optymalnego modelu, 2016 ISBN 978-83-61310-62-4
Halina Łapińska, "Polityka budżetowa a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-67-9, liczba stron 215.

Strona 1 z 7

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony