Spis treści

Informacje ogólne

Studia na kierunku Logistyka prowadzone są na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych, jako studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
Czas trwania – 6 semestrów, 3 lata – 180 ECTS  

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony