Spis treści

Lista Recenzentów 2012


 • Prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Prof. dr hab. inż. Mikołaj KARPIŃSKI
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. inż. Igor KURYTNIK
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. Bronisław MICHERDA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław STADNICZEŃKO
  Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Dariusz WĘDZKI
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zygmunt SZYMLA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. prof. ndzw. Jerzy KONIECZNY
  Wyższa Szkoła im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Dr hab. prof. UKW Radosław KRAJEWSKI
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Marian MIKOŁAJCZYK
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. prof. KUL Joanna MISZTAL-KONECKA
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lubinie
 • Ks. dr hab. prof. KUL Ambroży SKORUPA
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lubinie
 • Dr hab. prof UEK Krzysztof SURÓWKA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Elżbieta SZCZOT
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lubinie
 • Dr hab. prof. UŚ Leszek WILK
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. prof. WSPol Bernard WIŚNIEWSKI
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony