Spis treści

Lista Recenzentów 2013


 • Dr hab. Mariusz ANDRZEJEWSKI
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. inż. prof. WSFiP Jacek BINDA
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Dr hab. Rafał BISKUP
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prof. dr hab. Ján BUZALKA
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Doc. PhDR. Vratislava ČERNÍKOVÁ CSc.
  Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie
 • Prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. prof. UE Waldemar DOTKUŚ
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Jacek DWORZECKI
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Dr hab. prof. KUL Paweł FAJGIELSKI
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Dr hab. inż. prof. ATH Andrzej HARLECKI
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. Artur HOŁDA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Mikołaj KARPIŃSKI
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dr hab. prof. nadzw. Jerzy KONIECZNY
  Wyższa Szkoła im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Igor KURYTNIK
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dr hab. prof. UŚ Grzegorz ŁASZCZYCA
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Bronisław MICHERDA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD
  Žilinská univerzita v Žiline
 • Doc. Ing. Jaromír MLÝNEK, CSc.
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Dr hab. prof. UE Józef PFAFF
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. prof. UE Andrzej PIOSIK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. inż. Josef REITŠPÍS
  Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
 • Dr hab. prof. DWSPiT Janusz SAWICKI
  Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 • Prof. dr hab. Jan SKUPIŃSKI
  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Dr hab. Elżbieta SZCZOT
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Doc. Dr. Samuel UHRIN, CSc.
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Dr hab. prof. WSPol Bernard WIŚNIEWSKI
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr hab. prof. Pol. Śl. Mariusz ZIELIŃSKI
  Politechnika Śląska w Gliwicach

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony