Spis treści

Lista Recenzentów 2015


 • Dr hab. Mariusz ANDRZEJEWSKI
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Rafał BISKUP
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prof. dr hab. Ján BUZALKA
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Dr hab. Jacek DWORZECKI
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Dr hab. prof. KUL Paweł FAJGIELSKI
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Dr hab. inż. prof. ATH Andrzej HARLECKI
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. Artur HOŁDA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. prof UEK Krzysztof SURÓWKA
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Jarosław TOMASIEWICZ
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Doc. Dr. Samuel UHRIN, CSc.
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Dr hab. prof. Pol. Śl. Mariusz ZIELIŃSKI
  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Marek ANDRZEJEWSKI
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Ryszard BUDZIK
  Politechnika Częstochowska
 • doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD
  Žilinská univerzita v Žiline
 • Doc. Ing. Jaromír MLÝNEK, CSc.
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • dr hab. Anna MICHNA
  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Prof. dr hab. inż. Igor KURYTNIK
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • dr hab. Włodzimierz RUDNY prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucjan WROŃSKI
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Helena Żakowska
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr hab. Robert Socha
 • Dr hab. prof. UE Józef PFAFF
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jan LIC
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Piotr WIATROWSKI
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marian TUREK
  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • płk dr hab. David ZÁMEK
 • prof. Massimiliano PIRAS
  Università di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche
 • dr hab. Danuta SZWAJCA
  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Gian Marco Gometz
  Università di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche
 • Dr. Jan Rostas
  University of Žilina
 • JUDr. doc. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD
  University of Žilina
 • dr Bartłomiej JOCHEMCZYK
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr hab. Stefan KOčAN
 • dr hab. Libor GASPERIK
 • dr hab. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony