Spis treści

Lista Recenzentów 2017


 • Dr hab. Piotr Augustyniak
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. Barbara Bajor
  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • doc. Ing. Viera Bartošová, Ph.D.
  Uniwersytet w Żylinie
 • prof., Ing., CSc. Lubomir Belan
  Uniwersytet w Żylinie
 • doc Ing. Alżbeta Bielikova, Ph.D.
  Uniwersytet w Żylinie
 • doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D.
  Uniwersytet w Żylinie
 • prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujnakova, CSc.
  Uniwersytet Pawła Safarika w Koszycach
 • dr hab. Wiesława Caputa, prof. nzw. w Pol. Śl.
  Politechnika Śląska
 • Dr hab. Tadeusz Czachurski
  Politechnika Śląska w Katowicach
 • Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková PhD.
  Paneuropska Vysoka Skola
 • nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol.
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr hab. Fajgielski Paweł prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie im. Jana Pawła II
 • Dr hab. inż. Gasperik Libor
  Uniwersytet w Żylinie
 • Doc. Ing. Dagmar Hraśkova, PhD.
  Uniwersytet w Żylinie
 • dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl.
  Politechnika Śląska
 • Dr hab. Stefan Kocan
  Akademia Korpusu Policji w Bratysławie
 • Prof. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. UO
  Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Krajewski Piotr
  prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Dr hab. Brygida Kuźniak
  Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
  Uniwersytet w Żylinie
 • dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. nzw. w Pol. Śl.
  Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl.
  Politechnika Śląska
 • doc. Ing. Jaromír MlÝnek, CSc
  Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie
 • prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
  Uniwersytet w Żylinie
 • JUDr. doc. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD
  Uniwersytet w Żylinie
 • Doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
  Uniwersytet w Żylinie
 • Doc Ing. Katarina Repkova-Stofkova, PhD
  Uniwersytet w Żylinie
 • Dr hab. Monika Szwarc, prof. INP
  PAN Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. zw. SWPS
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak SWPS
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Dr hab. Rudny Włodzimierz, prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • doc. Ing. Anna Tomová, PhD.
  Uniwersytet w Żylinie
 • Dr hab. Zieliński Mariusz, prof. UO
  Uniwersytet Opolski

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony