kursy szkolenia
sp bankowosc
sp bankowosc
sp audyt

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia kurs pn. BEZPIECZNE ZAWIERANIE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE. Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań. 

(zgodny z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz Prawa Budowlanego)

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania inwestorów oraz właścicieli firm budowlanych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza na kurs „BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE”, ma on na celu przekazanie informacji o zasadach kontraktowania umów, sposobach zabezpieczania przed skutkami patologii występujących w obrębie usług budowlanych. 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie planowaniem, negocjowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych.

CEL KURSU:

Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Wybrane zagadnienia z ustawy o zamówieniach publicznych -  liczba godzin - 2
 2. Zasady kontraktowania umów o roboty budowlane -  liczba godzin - 2
 3. Sposoby zabezpieczenia przed skutkami patologii występujących w obrębie usług budowlanych -  liczba godzin - 2
 4. Sposoby zabezpieczenia podwykonawców przed skutkami upadłości generalnego wykonawcy -  liczba godzin - 2

ORGANIZACJA KURSU:

 • 1-dzień szkoleniowy Kurs odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała
 • Koszt kursu 200,00 PLN, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5 Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kontakt:

mgr Dagmara Żabka
tel: 33 829 72 42
mail: podyplom @ wsfip.edu.pl

 

Wpłaty za kursy/szkolenia/studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here