kursy szkolenia
sp bankowosc
sp bankowosc
sp audyt

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia kurs pn. KURS KIEROWNIKA DS.BEZPIECZEŃSTWA IMPREZY MASOWEJ. Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

(zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku)

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych jest podstawowym zadaniem jej organizatorów. Osobą odpowiedzialną za ten zakres organizacji imprezy jest kierownik do spraw bezpieczeństwa oraz podlegli mu członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu.

CEL KURSU:

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

PROGRAM KURSU:

Obejmuje zagadnienia:

 • TEORETYCZNE w zakresie ogólno prawnym, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych.
 • ZAWODOWE z zakresu zabezpieczenia i porządku w obrębie imprezy masowej (Rozp. RM. z 02.09.2011 w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać: kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, Dz. U. Nr 183, poz.1087).

ORGANIZACJA KURSU:

 • Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała
 • Koszt kursu 250 zł, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5 Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

TEMATY SZKOLENIA DLA KIEROWNIKÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA

 1. Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych – czas realizacji 8 godz.
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas realizacji 3 godziny
 3. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 4 godz.
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas realizacji 4 godziny
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń – czas realizacji 6 godzin
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas realizacji 4 godziny
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – czas realizacji 4 godziny
 8. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas realizacji 4 godziny
 9. Ogólne zasady zabezpieczania imprez masowych – czas realizacji 9 godzin
 10. Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa – czas realizacji 5 godzin
 11. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb – czas realizacji 2 godziny
 12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas realizacji 3 godziny
 13. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

 

Realizacja powyższych tematów w ramach szkolenia obejmuje łącznie

58 godzin zajęć dydaktycznych.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa wydane jest zgodnie z rozporządzeniem.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia, pozwalającego na uczestniczenie w ochronie imprez masowych

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kontakt:

mgr Dagmara Żabka
tel: 33 829 72 42
mail: podyplom @ wsfip.edu.pl

 

Wpłaty za kursy/szkolenia/studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here