kursy szkolenia
sp bankowosc
sp bankowosc
sp audyt

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

CEL KURSU - Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (sądowo-prokuratorską, adwokacką, radcowską) poprzez utrwalenie, usystematyzowanie i pogłębienie nabytej w trakcie studiów wiedzy, a także poznanie metodologii przygotowań do egzaminów wstępnych na aplikacje, najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz analizy kazusów w zakresie określonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które publikuje szczegółowy wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących do egzaminów na aplikacje prawnicze.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA KURS: Kurs daje możliwość osobistego kontaktu z wybitnymi przedstawicielami prestiżowych zawodów prawniczych i zdecydowanie rozszerza horyzonty wiedzy absolwenta prawa. Ukazuje w szczególności sposoby wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce stosowania prawa oraz w trakcie egzaminów aplikacyjnych. Przygotowuje nie tylko do egzaminów wstępnych na aplikacje- chociaż to jest jego podstawowym celem- ale także zdecydowanie zwiększa szanse zdawalności na egzaminie aplikacyjnym. 

UCZESTNICY: Kurs adresowany jest do osób zamierzających przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (sądowo-prokuratorską, adwokacką, radcowską), tj. do absolwentów kierunku Prawo, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze oraz do studentów ostatnich lat (IV, V rok) studiów na kierunku Prawo.

WYKŁADOWCY: Zajęcia prowadzone będą przez praktyków, tj. czynnych zawodowo sędziów sądów okręgowych i rejonowych, prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych, posiadających duże doświadczenie zawodowe i znajomość metodologii egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Część kadry stanowią praktycy, będący jednocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi naszej Uczelni, posiadający stopnie naukowe doktora lub tytuł profesora nauk prawnych.

PROGRAM KURSU: Kurs obejmuje: 160 h Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, z położeniem akcentów na metodologię rozwiązywania testów i analizy kazusów, co odpowiada formie, w jakiej przeprowadzane są egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze.

 1. Wstęp, opis i analiza egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze z lat ubiegłych.
 2. Metodologia rozwiązywania testów i analizy kazusów.
 3. Prawo cywilne.
 4. Postępowanie cywilne.
 5. Prawo gospodarcze.
 6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
 7. Prawo i postępowanie administracyjne.
 8. Prawo konstytucyjne.
 9. Ustrój organów ochrony prawnej.
 10. Prawo europejskie.
 11. Prawo karne.
 12. Postępowanie karne.

 ORGANIZACJA KURSU:

Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała. Koszt uczestnictwa:

 • 2000 zł- studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • 2500 zł- studenci i absolwenci innych uczelni

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Szczegółowe informacje:
Dział Studiów podyplomowych i kursów – mgr Dagmara Żabka tel: 33 8297242 e-mail: dzabka@wsfip.edu.pl

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kontakt:

mgr Dagmara Żabka
tel: 33 829 72 42
mail: podyplom @ wsfip.edu.pl

 

Wpłaty za kursy/szkolenia/studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here