kursy szkolenia
sp bankowosc
sp bankowosc
sp audyt

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia szkolenie pn. Ochrony Danych Osobowych – nowe przepisy

CEL SZKOLENIA - przedstawienie rozporządzenia RODO, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja br., ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (których projekty są obecnie procedowane). Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zainteresowanych ww. problematyką do wdrożenia i stosowania RODO oraz zapewnienie zgodności przetwarzania danych w jednostce organizacyjnej do wymogów RODO

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA SZKOLENIE: Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązkiem Kierownika jednostki organizacyjnej będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym UE w sprawie ochrony danych osobowych. Delegacja art. 37 ust. 5 [RODO] wskazuje, że Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych i audytowych. Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, przyznaje większe uprawnienia osobie fizycznej i nakłada nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.  

UCZESTNICY: szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników administracji publicznej i sektora prywatnego przetwarzający dane osobowe;
 • administratorów danych,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji

KORZYŚCI: Omówione zostaną przepisy ze wskazaniem praktycznych przykładów. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z zakresu RODO i umiejętności dostosowania jednostki organizacyjnej do wymogów RODO, a także oceny spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia.

PROWADZĄCY: Paweł Fajgielski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na tym uniwersytecie, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w latach 2013-2014), Członek Rady Programowej Kwartalnika ABI Expert.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie - przyczyny zmiany przepisów o ochronie danych osobowych; - istota zmian i ich praktyczne konsekwencje
 2. Zagadnienia ogólne - zmiany dotyczące terminologii; - podstawy dopuszczalności przetwarzania danych; - zasady przetwarzania danych.
 3. Uprawnienia osób, których dane dotyczą - informacyjne; - korekcyjne; - prawo do bycia zapomnianym; - uprawnienia szczególne.
 4. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane - informacyjne; - zabezpieczenie danych; - ochrona danych w fazie projektowania i w ustawieniach domyślnych; - rejestracja czynności przetwarzania - ocena skutków dla ochrony danych; - informowanie o naruszeniu ochrony danych; - zasady powierzenia przetwarzania danych; - zadania inspektora ochrony danych;
 5. Kompetencje organu nadzorczego - zmiany dotyczące rejestracji zbiorów i rejestracji ABI; - kompetencje kontrolne; - nakładanie kar pieniężnych; - inne zadania.
 6. Odpowiedzialność - administracyjne kary pieniężne; - inne rodzaje odpowiedzialności.
 7. Podsumowanie - jak należy się przygotować do stosowania unijnego rozporządzenia.

Każdy uczestnik otrzyma teksty aktów normatywnych (rodo, krajowe przepisy uzupełniające rodo) oraz wydruk prezentacji.

 ORGANIZACJA KURSU:

 • Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała
 • Koszt kursu 400 zł, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
  Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360 
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Kontakt:

mgr Dagmara Żabka
tel: 33 829 72 42
mail: podyplom @ wsfip.edu.pl

 

Wpłaty za kursy/szkolenia/studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5
Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here