noteWykaz aktualnie organizowanych konferencji i seminariów

 • 25 maja 2020 r. - Konferencja Naukowa współorganizowana z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Rola sektora finansowego w rozwoju kapitału intelektualnego regionu”.

Wykaz zorganizowanych konferencji i seminariów (w ujęciu chronologicznym) 

 • Żilina, 18.11.2019 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XII Diagnoza warunków społeczno - ekonomicznych 15 lat po przystąpieniu do UE: strategia - społeczeństwo cyfrowe – bezpieczeństwo.
 • Katowice, 09.04.2019 r. – Konferencja z okazji Jubileuszu 100 lat Polskiego Złotego - - organizator NBP w Katowicach – „100 - lecie Złotego. Gospodarka wczoraj, dziś i jutro”.
 • Żilina, 19.11.2018 r. - międzynarodowa konferencja naukowa pn. Rozwój Euroregionu Beskidy XII - Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i finansów w celu promowania konkurencyjności w erze globalizacji. Tematyka konferencji obejmowała m.in. innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością, klastry jako istotny czynnik konkurencyjności regionu, gospodarkę cyfrową jako środek wspierania konkurencyjności, strategie podmiotów gospodarczych w okresie globalizacji, podejścia do świadczenia usług e-administracji, zarządzanie bezpieczeństwem oraz rozwój w samorządzie - koncepcja "Smart City".
 • Żilina, 03.11.2017 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY XI – Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie".
 • 20 maja 2016 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Integracja finansowa i monetarna a rozwój gospodarki narodowej i sektora biznesu" (ang.Effects of financial and monetary integration on national economy and business sector).
 • 22 maja 2015 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”

  Czytaj więcej...

 • 16 - 17 maja 2015 r. – Konferencja naukowa nt mechanizmów funkcjonowania strefy euro

  Czytaj więcej...

 • 8 maja 2015 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Tajemnice w prawie”

  Czytaj więcej...

 • 23 maja 2014 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej”

  Czytaj więcej...

 • 15 kwietnia 2014 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa podsumowująca projekt pt „Polsko-słowacji Letni Uniwersytet Młodzieżowy - integracja młodzieży i diagnoza kierunków kształcenia akademickiego na potrzeby transgranicznego rynku pracy”

  Czytaj więcej...

 • 28 marca 2014 r. – Konferencja naukowa pt „Status prawny i prawna ochrona dziecka poczętego”

  Czytaj więcej...

 • 16 kwietnia 2013 r. - Konferencja naukowa pt – „Bezpieczeństwo jako podstawowa determinanta rozwoju społeczności lokalnej w systemie ustrojowym RP – metodologia opisu i wyniki badań”

  Czytaj więcej...

 • 10 maja 2013 r. - Konferencja naukowa pt „Sankcja w systemie prawa”

  Czytaj więcej...

 • 24 maja 2013 r. - Konferencja naukowa pt „Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych”

  Czytaj więcej...

 • 15.05.2012 r. - Konferencja naukowa pt "Nasze bezpieczeństwo - teoria i rzeczywistość"
 • 11.05.2012 r. - Konferencja naukowa pt "Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego"
 • 20.05.2011 r. - Konferencja naukowa pt "Małżeństwo w prawie polskim i kanonicznym"
 • Bielsko-Biała 13.05.2011 r. Temat: „Integracja nauki finansów i rachunkowości warunkiem minimalizacji ryzyka kryzysów gospodarczych”
 • Bielsko-Biała 10.12.2010 r. Temat: „Prawa człowieka wczoraj i dziś – Świadomość, historia, realia”
 • Żilina 24.11.2010 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Rozwój Euroregionu BESKIDY VI – pozwanie a diagnostyka spoleceńsko-ekonomickich podmie nok w regionach”
 • Bielsko-Biała 16.06.2010 r. Temat: "Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji"
 • Opole 15.06.2010 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dziełami sztuki" (wspólnie z Uniwersytetem Opolskim)
 • Bielsko-Biała 13-14.05.2010 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego"
 • Bielsko-Biała 15.03.2010 r. - Konferencja naukowa pt "Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Bielsko-Biała 14-15.05.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów"
 • Żilina 21.11.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY V – zadania instytucji samorządowych w rozwoju regionu"
 • Bielsko-Biała 15-16.05.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego"
 • Bielsko-Biała 21.04.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka pieniężna a gospodarka w regionie"
 • Bielsko-Biała 24 - 25.05.2007 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po akcesji Polski do UE"
 • Żylina 14.06.2006 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy IV - Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju"
 • Bielsko-Biała 17 - 19.05.2006 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
 • Bielsko-Biała 18 - 20.05.2005 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów"
 • Żylina 14 kwietnia 2005 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy III Gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej ".
 • Bielsko-Biała 19-21.05.2004 r - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw"
 • Bielsko-Biała 04.06.2004 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Unia Europejska po rozszerzeniu 2004"
 • Żylina 9-10 październik 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".
 • Bielsko-Biała 22 maja 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej".
 • Żylina (Słowacja) 27 luty 2003 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".
 • Bielsko-Biała 13 czerwiec 2002 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy"
 • Bielsko-Biała 16-18 maj 2002 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finanse publiczne a perspektywa integracji europejskiej".
 • Bielsko-Biała 10-12 maj 2001 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych".
 • Bielsko-Biała 24-26 maj 2000 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Negocjacje w biznesie".
 • Bielsko-Biała 14-15 styczeń 2000 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Stan i kierunki działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce rynkowej".
 • Bystra Śląska 24-26 marzec 1999 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie II".
 • Ustroń 9-11 grudzień 1998 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych".
 • Ustroń 17-19 czerwca 1998 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Giełdy i transakcje terminowe".
 • Ustroń 26-28 luty 1998 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie".
 • Cieszyn 13-14 listopad 1997 - Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kształcenie kadr w biznesie".
 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here