Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

działa przy Biurze Karier i Zatrudniania WSFiP (pok. 109a)

 

ul. Cz. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała

e-mail: klubabsolwenta@wsfip.edu.pl

tel.: 33-8297219   

fax: 33-8297221

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony