Miło nam jest Państwa poinformować, że w roku akademickim 2012/2013 w naszej Uczelni powstał Klub Absolwenta. Został on utworzony na wniosek wychowanków Uczelni, zainteresowanych utrzymywaniem więzi z Uczelnią oraz wspieraniem studentów i absolwentów w rozwoju ich karier zawodowych. Przewodniczącym Klubu został Pan Krzysztof Batko - były przewodniczący Samorządu Studenckiego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa.

Wyrażam przekonanie, że inicjatywa ta nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój więzi pomiędzy Uczelnią a jej Absolwentami, ale również pozwoli pomagać i wspierać Absolwentów w rozwoju ich dalszych karier zawodowych.

Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

prof. nadz. dr hab. inż. Jacek Binda

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony